"Inleiden beter bij verhoogde bloeddruk late zwangerschap"

Resultaten HYPITAT-I onderzoek: Onderzoek wijst uit dat inleiden beter is dan afwachten bij verhoogde bloeddruk en pre-eclampsie in de late zwangerschap.


Zwangerschapshypertensie en preŽclampsie
Bij 6 tot 8% van de zwangere vrouwen is er sprake van verhoogde bloeddruk ('Zwangerschapshypertensie') of preeclampsie. Deze aandoeningen zijn in Nederland de belangrijkste oorzaken van ziekte bij zwangere vrouwen [1]. Vaak is de hypertensie mild en wordt de diagnose pas gesteld na 36 weken zwangerschap. Soms lijdt zwangerschapshypertensie of preŽclampsie tot ernstige complicaties zoals Eclampsie, Abrubtio placentae en het HELLP syndroom. Deze ernstige aandoeningen kunnen levensbedreigend zijn voor de moeder, en soms ook voor het ongeboren kind. Het is dus noodzakelijk dat deze ernstige aandoeningen worden voorkomen.


        
Behandelingen
Er bestaan twee behandelingen voor zwangerschapshypertensie of preŽclampsie vanaf 36 weken zwangerschap: (a) inleiden van de bevalling zodat de zwangerschapshypertensie of preŽclampsie beeindigd, of (b) wachten op de natuurlijke weeen, waarbij de bloeddruk van de zwangere vrouw vaak wordt gemeten, en eventueel bloeddrukverlagende medicatie. In Nederland bestond onder artsen de aanname dat inleiding van de baring enerzijds het aantal complicaties zou kunnen reduceren, maar anderzijds de kans op een keizersnede zou kunnen verhogen [2].
        
Het HYPITAT-I onderzoek
In het HYPITAT onderzoek (HYpertension and Preclampsia Intervention Trial At Term) van het verloskundig consortium, waaraan 756 vrouwen uit heel Nederland hebben meegedaan, is onderzocht wat het beste is: inleiden of afwachten. De gegevens over zwangerschap, bevalling, en de postnatale periode van deze vrouwen en hun foetus/kind werden verzameld, en de vrouwen hebben vragenlijsten ingevuld over hun gezondheid. Hier het volledige protocol (engels).
        
Resultaten
Uit het onderzoek is gebleken dat inleiden van de bevalling bij zwangerschapshypertensie of milde preŽclampsie na 36 weken zwangerschap beter is dan afwachten [3]. De kans op verergering van de aandoening bij de moeder was na inleiden kleiner dan bij afwachten (31% tegen 44%). Ook was er in de groep vrouwen die is ingeleid minder keizersnedes dan in de afwachtgroep (14% tegen 19%). Voor de gezondheid van het kind maakt het niet uit of er wordt ingeleid of afgewacht. Dus voor de gezondheid van de moeder is het dus beter om in te leiden.

Literatuur verwijzingen
[1] Schutte et al. Substandard care in maternal mortality due to hypertensive disease in pregnancy in the Netherlands. BJOG 2008.
[2] Maslow et al. Elective induction of labor as a risk factor for cesarean delivery among low-risk women at term. Obstet Gynecol 2000.
[3] Koopmans et al. Induction of labour versus expectant monitoring for gestational hypertension or mild pre-eclampsia after 36 weeks' gestation (HYPITAT): a multicentre, open-label randomised controlled trial. The Lancet 2009.


Meer informatie
HYPITAT website


Contactinformatie over dit onderwerp
C.M. Koopmans
Arts-onderzoeker HYPITAT
UMC Groningen
E-mail: hypitat@studies-obsgyn.nl


Gerelateerde termen
Abrubtio placentae
Eclampsie
HELLP syndroom
Pre-eclampsie
Zwangerschapshypertensie