Vergelijken van twee veelgebruikte IVF kweekmedia

De studie heeft als doel het vergelijken van twee veelgebruikte IVF kweekmedia (G5 en HTF) om uit te vinden welke leidt tot de beste geboortecijfer per patient.Tijdens een IVF behandeling worden eicellen, zaadcellen en embryo’s in het laboratorium bewaard in een kweekvloeistof. In deze kweekvloeistoffen wordt de natuurlijke omgeving waarin embryo’s zich bevinden in het lichaam zo goed mogelijk nagebootst. Er zijn vele fabrikanten die deze IVF-kweekvloeistoffen te koop aanbieden. Deze vloeistoffen lijken op elkaar, maar er zijn ook kleine verschillen in samenstelling. Elk IVF-laboratorium heeft zijn eigen keuze voor een vloeistof van een bepaalde fabrikant gemaakt. Of de verschillende kweekvloeistoffen die te koop zijn ook tot verschillende IVF resultaten leiden is nog niet duidelijk [1] [2] [3]. In dit onderzoek willen we de IVF resultaten gaan vergelijken na gebruik van twee kweekvloeistoffen die in de Nederlandse IVF-centra veel gebruikt worden, namens HTF en de G-serie van Vitrolife. De IVF resultaten die we willen vergelijken zijn de zwangerschapsresultaten, bevruchting en embryo ontwikkeling en geboortegegevens zoals zwangerschapsduur en geboortegewicht van de kinderen.
 

Literatuurlijst

[1] Langendonckt et al. Comparison of G1.2/G2.2 and Sydney IVF cleavage/blastocyst sequential media for the culture of human embryos: a prospective, randomized, comparative study. Fertility and Sterility; Vol. 76, pp 1023-1031, 2001

[2] Bisioli et al. Better embryo quality and reproductive performance using sequential media in day 3 transfers. Fertility and Sterility; pp S57, 2003

[3] Choi et al. Efficacy of sequential culture media system in the frozen-thawed embryo transfer of human pronuclear zygotes. Abstracts of the 20th annual meeting of the ESHRE, Germany 27-30 June 2004

Contactinformatie over dit onderwerp
Eleni Mantikou, AMC
Website Medium studie: www.studies-obsgyn.nl/medium.