Onderzoek onvoldoende uitplassen na de bevalling

Onderzoek naar het vóórkomen van en complicaties bij onvoldoende uitplassen na de bevalling: het Compare onderzoek

 

Het is bekend dat na een bevalling een deel van de vrouwen de blaas onvoldoende leeg kan plassen. Dit heet Asymptomatische urineretentie. Wanneer bij iemand meer dan 150 mL in de blaas achter blijft (residu genoemd) is dit niet normaal. Veel vrouwen zullen het echter niet merken als er teveel urine achterblijft na het plassen. Bij de vrouwen die er wel last van hebben wordt uiteraard een behandeling ingesteld.

 

Op dit moment wordt er na een bevalling wel gemeten wat het blaas residu is, maar er wordt nog geen actie ondernomen als het residu te hoog is en er geen klachten zijn. Dat komt omdat bij de meeste vrouwen die bevallen zijn een abnormaal blaasresidu vanzelf over gaat. Bij de vrouwen bij wie een abnormaal blaas residu blijft bestaan, kan dit in een enkel geval verstrekkende en langdurige gevolgen hebben.

 

Het Compare onderzoek

Dit onderzoek is bedoeld om te weten te komen hoe vaak een abnormaal blaas residu blijft bestaan, welke patiŽnten het hoogste risico hebben op het blijven bestaan van een abnormaal blaas residu en welke patiŽnten complicaties krijgen als gevolg van een abnormaal blaas residu.

 

Meer informatie over dit onderwerp

www.studies-obsgyn.nl/compare

 

Contactinformatie over dit onderwerp

Drs. F.E.M. Mulder, arts
AMC Amsterdam
pager 59533 (AMC: 020-5669111)

email: compare@studies-obsgyn.nl

 

Literatuurlijst 

[1]  Yip SK, Brieger G, Hin LY, Chung T. Urinary retention in the post-partum period. The relationship between obstetric factors and the post-partum post-void residual bladder volume. Acta Obstet Gynecol Scand 1997; 76(7):667-672.
[2] Saultz JW, Toffler WL, Shackles JY. Postpartum urinary retention. J Am Board Fam Pract 1991; 4(5):341-344.
[3]  Carley ME, Carley JM, Vasdev G, Lesnick TG, Webb MJ, Ramin KD et al. Factors that are associated with clinically overt postpartum urinary retention after vaginal delivery. Am J Obstet Gynecol 2002; 187(2):430-433.
[4] Glavind K, Bjork J. Incidence and treatment of urinary retention postpartum. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2003; 14(2):119-121.]

[5] Ismail SI, Emery SJ. The prevalence of silent postpartum retention of urine in a
heterogeneous cohort. J Obstet Gynaecol 2008; 28(5):504-507.

[6] Demaria F, Amar N, Biau D, Fritel X, Porcher R, Amarenco G et al. Prospective 3D ultrasonographic evaluation of immediate postpartum urine retention volume in 100 women who delivered vaginally. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2004; 15(4):281-285.

[7] Andolf E, Iosif CS, Jorgensen C, Rydhstrom H. Insidious urinary retention after vaginal delivery: prevalence and symptoms at follow-up in a population-based study. Gynecol Obstet Invest 1994; 38(1):51-53.

 


Gerelateerde termen
Asymptomatische urineretentie