Verbeteren van afwachtend beleid bij vruchtbaarheidsproblemen

Vergelijkend onderzoek naar het effect van een meervoudige strategie (gericht op patient, arts en organisatie) op het gebruik van voorspellende modellen en afwachtend beleid bij paren met vruchtbaarheidsproblemen: het Improvement onderzoek

 

Afwachtend beleid

Paren die al een jaar proberen zwanger te worden maar waarbij dat nog niet gelukt is komen in aanmerking voor het oriŽnterend fertiliteitonderzoek (OFO). OFO is een basisonderzoek dat uit verschillende onderzoeken bestaat met als doel het opsporen van stoornissen die het ontstaan van een zwangerschap in de weg kunnen staan. Bij 1 op de 10 paren wordt uiteindelijk geen oorzaak gevonden. Bij deze paren wordt de kans op spontane zwangerschap binnen een jaar berekend met behulp van een prognostisch model.
Bij de paren met een goede prognose van meer dan 30% kans op spontane (zonder behandeling) zwangerschap binnen 1 jaar wordt afwachtend beleid geadviseerd in de landelijke netwerkrichtlijn subfertiliteit. Deze richtlijn heeft zowel betrekking op huisartsen als gynaecologen. Het afwachtend beleid wil zeggen dat het paar nog 6-12 maanden zelf gaat proberen zwanger te worden zonder behandeling. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de kans op zwangerschap bij een afwachtend beleid even groot is als bij Intra-uteriene inseminatie met ovariŽle hyperstimulatie. Het afwachtend beleid voorkomt dan ook onnodige behandelingen bij deze paren. Uit recent onderzoek is gebleken dat de richtlijnen nog niet goed worden nageleefd en dat veel paren momenteel onnodig behandeld worden.

IMPROvEMENT onderzoek

In dit onderzoek gaan we kijken hoe we kunnen zorgen dat de richtlijn beter wordt nageleefd. Om dit doel te bereiken hebben we een strategie ontwikkeld die zich richt op paren met vruchtbaarheidsproblemen, huisartsen, fertiliteitartsen en gynaecologen belast met de zorg voor deze paren. In 25 ziekenhuizen in Nederland zal onderzocht worden hoe goed de richtlijn momenteel wordt nageleefd en hoe de zorg ervaren wordt door u als patiŽnt.
Vervolgens verdelen we de ziekenhuizen willekeurig in twee groepen. Bij de eerste groep veranderd er niets, zij leveren zorg zoals gebruikelijk. Bij de andere groep gaan we de strategie gedurende een jaar toepassen. Na een jaar gaan we opnieuw kijken hoe in beide groepen de richtlijn wordt nageleefd en hoe de kwaliteit van zorg ervaren wordt.

Literatuurlijst
[1] Steures P, Van der Steeg JW, Hompes PGA, Bossuyt PMM, Van der Veen F, Habbema JDF, et al. Intra-uteriene inseminatie met gecontroleerde ovariŽle hyperstimulatie vergeleken met een afwachtend beleid bij paren met onverklaarde subfertiliteit en een gemiddelde prognose: een gerandomiseerd onderzoek. Ned Tijdschr Geneeskd 2008;152:1525-31.
[2] N.M. van den Boogaard, K. Oude Rengerink, P. Steures, P.M. Bossuyt, P.G.A. Hompes,
F. van der Veen, B.W.J. Mol and J.W. van der Steeg. Tailored expectant management: risk factors for non-adherence Hum. Reprod. (2011) 26(7): 1784-1789
[3] Landelijke netwerkrichtlijn subfertiliteitMeer informatie over dit onderwerp
www.studies-obsgyn.nl/IMPROvEMENT

Contactinformatie over dit onderwerp
Drs. F.A.M. Kersten
Arts-onderzoeker, UMC St Radboud Nijmegen
F.Kersten@obgyn.umcn.nl


Gerelateerde termen
OFO
Onverklaarde vruchtbaarheidsproblemen
prognostisch model