Onderzoek naar effectiviteit van weeënremming bij prematuur gebroken vliezen.

Nifedipine en placebo leiden tot gelijke uitkomsten bij prematuur gebroken vliezen concluderen de onderzoekers van de APOSTEL IV studie in de European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology (http://www.ejog.org/article/S0301-2115(16)30872-7/abstract)


Inleiding
Een normale zwangerschap duurt 40 weken. Als een vrouw voor de 37 weken bevalt is er sprake van vroeggeboorte. Vroeggeboorte is de belangrijkste oorzaak voor perinatale sterfte en problemen na de geboorte. Het voortijdig breken van de vliezen is een belangrijke oorzaak van vroeggeboorte. Als de vliezen voor de 34 weken breken worden corticosteroÔden toegediend om de longrijping van het kind te verbeteren. Om deze medicijnen in te laten werken worden soms weeŽnremmers toegediend. Het is echter nog steeds onduidelijk of dit bij vrouwen met voortijdig gebroken vliezen ook wel leidt tot verbetering van de uitkomsten van het kind.

Methode

Om dit te onderzoeken is de APOSTEL IV studie uitgevoerd. In deze studie hebben we onderzocht of nifedipine (een weeŽnremmer) leidt tot verbetering van de uitkomsten bij het kind vergeleken met placebo. Helaas is de studie voortijdig geŽindigd omdat de inclusiesnelheid te laag lag. Uiteindelijk hebben we 50 vrouwen geÔncludeerd in de studie. De primaire uitkomstmaat van de APOSTEL IV studie was een samengestelde uitkomst: perinatale sterfte en ernstige problemen zoals: hersenbloedingen, infectie, longproblemen en darmproblemen.

Resultaten

Het voorkomen van de primaire uitkomst was niet verschillend tussen nifedipine en placebo (respectievelijk 33% en 32%). Ook het aantal dagen dat de zwangerschap verlengd werd was niet verschillend in de groepen (11 dagen voor nifedipine en 8 dagen voor placebo). Er waren 2 gevallen van perinatale sterfte, beide in de nifedipine groep.

Conclusie
Nifedipine en placebo leiden tot gelijke uitkomsten voor het kind bij vrouwen met voortijdig gebroken vliezen, wat betekent dat nifedipine de uitkomsten van het kind niet lijkt te verbeteren. Conclusies moeten echter voorzichtig getrokken worden, aangezien het om een studie met kleine aantallen gaat. Toekomstige studies zullen in grotere aantalen moeten laten zien of het toedienen van weeŽnremmers echt leidt tot verbetering van de uitkomsten.

Meer informatie over dit onderwerp
http://www.studies-obsgyn.nl/apostel4

Contactinformatie
Tobias Nijman
Arts-onderzoeker APOSTEL IV studie
t.a.j.nijman@umcutrecht.nl


Gerelateerde termen
Vroeggeboorte