T4-LIFE onderzoek

Onderzoek naar de effectiviteit van behandeling met levothyroxine bij het voorkomen van een volgende miskraam bij vrouwen met herhaalde miskraam en schildklier auto-immuniteit.


Herhaalde miskraam en schildklier auto-immuniteit
Ongeveer 2-3% van de vrouwen heeft herhaalde miskraam. Hier spreken we van als een vrouw twee of meer miskramen heeft gehad. Een van de oorzaken is schildklier auto-immuniteit. Dit betekent dat u antistoffen maakt tegen uw eigen schildklier, namelijk TPO antistoffen. Uw schildklierfunctie zelf is normaal. Schildklier auto-immuniteit geeft een 2-3 keer verhoogde kans op een miskraam, maar geeft ook een risico op vroeggeboorte.

Behandeling schildklier auto-immuniteit
Momenteel is het niet duidelijk of toediening van het schildklierhormoon het risico op een volgende miskraam verlaagt. Er zijn twee kleine studies die een mogelijk gunstig effect van behandeling met schildklierhormoon (levothyroxine) laten zien, maar deze zijn van NVTonvoldoende kwaliteit om behandeling al te rechtvaardigen

T4-LIFE onderzoek
T4 Life onderzoek staat voor ĎLevothyroxine for euthyroid women with recurrent miscarriage and positive TPO antibodiesí.  In dit onderzoekt wordt door loting bepaald of een vrouw met herhaalde miskraam en schildklier auto-immuniteit wel of niet levothyroxine krijgt.
Levothyroxine wordt normaal voorgeschreven voor patiŽnten met een te traag werkende schildklier. 240 vrouwen zullen mee gaan doen met dit onderzoek.

Literatuurlijst
[1] van den Boogaard E, Vissenberg R, Land JA et al. Significance of (sub)clinical thyroid dysfunction and thyroid autoimmunity before conception and in early pregnancy: a systematic review. Hum Reprod Update 2011.
[2] Thangaratinam S, Tan A, Knox E, Kilby MD, Franklyn J, Coomarasamy A. Association between thyroid autoantibodies and miscarriage and preterm birth: meta-analysis of evidence. BMJ 2011;342:d2616
[3] Negro R, Mangieri T, Coppola L et al. Levothyroxine treatment in thyroid peroxidase antibody-positive women undergoing assisted reproduction technologies: a prospective study. Hum Reprod 2005;20(6):1529-1533.
[4] Negro R, Formoso G, Mangieri T, Pezzarossa A, Dazzi D, Hassan H. Levothyroxine treatment in euthyroid pregnant women with autoimmune thyroid disease: effects on obstetrical complications. J Clin Endocrinol Metab 2006;91(7):2587-2591
[5] Vissenberg R, van den Boogaard E, van WM et al. Treatment of thyroid disorders before conception and in early pregnancy: a systematic review. Hum Reprod Update 2012

Meer informatie over dit onderwerp
http://www.studies-obsgyn.nl/home/page.asp?page_id=1325

Contactinformatie over dit onderwerp
M. van Dijk, Arts-onderzoeker, AMC, m.m.vandijk@amc.uva.nl