Onderzoek naar heparine en de kans op een levendgeboren kind bij herhaalde miskraam en trombofilie

Onderzoek naar het effect van laag moleculair gewicht heparine op de kans op een levendgeboren kind bij vrouwen met herhaalde miskraam en erfelijke trombofilie: ALIFE2 onderzoek.


Vrouwen met erfelijke trombofilie hebben iets vaker (herhaalde) miskraam dan vrouwen zonder trombofilie, maar het is onduidelijk of toediening van antistollende medicijnen het risico op een volgende miskraam verlaagt. Dit zal in de ALIFE2 studie worden onderzocht.

Herhaalde miskraam
Wanneer een vrouw twee of meerdere miskramen doormaakt spreekt men van herhaalde miskraam. In een aantal gevallen kan hiervoor een oorzaak worden aangetoond, maar in ongeveer 50% van de gevallen is de (herhaalde) miskraam onverklaard.

Trombofilie
Men spreekt van trombofilie wanneer er sprake is van een verhoogde stollingsneiging. Dit kan gedurende het leven ontstaan, maar kan ook erfelijk zijn. In het geval van erfelijke trombofilie ontstaat er door een variatie in het erfelijk materiaal een verhoogde stollingsneiging doordat eiwitten in het bloed die een rol spelen bij de bloedstolling meer of juist minder aanwezig zijn. Voorbeelden van erfelijke trombofilie zijn de Factor V Leiden mutatie en de Protrombine mutatie, of een tekort aan natuurlijke antistollende eiwitten Antitrombine, Proteļne C of Proteļne S. Of iemand erfelijke trombofilie heeft kan worden vastgesteld middels bloedonderzoek.

Trombofilie en herhaalde miskraam
Uit onderzoek is gebleken dat vrouwen met trombofilie iets vaker (herhaalde) miskraam hebben dan vrouwen zonder trombofilie. In de voorgaande ALIFE studie is onderzocht of vrouwen met onverklaard herhaalde miskraam een grotere kans hadden op een levendgeboren kind wanneer zij in de zwangerschap antistollende medicijnen gebruiken. Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat deze medicijnen de kans op een levendgeboren kind niet vergroten. Het is nog onbekend of vrouwen met erfelijke trombofilie wel baat hebben bij antistollende medicijnen in de zwangerschap.

ALIFE2 studie
De ALIFE2 studie is het vervolg op de ALIFE studie. In de ALIFE2 studie zal worden onderzocht of vrouwen met herhaalde miskraam en bewezen erfelijke trombofilie wel baat hebben bij het gebruik van laag moleculair gewicht heparine in de zwangerschap.


Literatuurlijst
[1] Robertson et al. Thrombophilia in pregnancy: a systematic review. Br. J. Haematol. 2006
[2] Kaandorp et al. Aspirin plus heparin or aspirin alone in women with recurrent miscarriage. NEJM. 2010


Meer informatie over dit onderwerp
http://www.studies-obsgyn.nl/home/page.asp?page_id=1343
www.freya.nl

Contactinformatie over dit onderwerp
Paulien de Jong, MD, Ph D student
Department of vascular medicine
Academic Medical Center, University of Amsterdam
T: 020-5668675
E: ALIFE2@studies-obsgyn.nl


Gerelateerde termen
Erfelijke trombofilie
Laag moleculair gewicht heparine