Invloed van wel of niet verwijderen van de cerclage bij vroegtijdig gebroken vliezen

Onderzoek naar het wel of niet verwijderen van de cerclage bij vroegtijdig gebroken vliezen: PPROMCerclage onderzoek

Een cerclage is een bandje om de baarmoedermond die veelal geplaatst wordt vanwege het onvermogen van de baarmoedermond om de zwangerschap tot het einde uit te dragen.
Wanneer ondanks de cerclage de vliezen toch voortijdig breken is het onzeker of het verstandig is om de cerclage te verwijderen of dat deze beter kan blijven zitten.

Normale behandeling
In Nederland was tot de start van dit onderzoek een wisselend beleid in de ziekenhuizen.
Dit komt omdat er nog nooit eerder onderzoek gedaan is naar het effect van het wel of niet verwijderen van de cerclage bij vroegtijdig gebroken vliezen.

PPROMCerclage onderzoek
In het PPROMCerclage onderzoek wordt gekeken of het al dan niet behouden van de cerclage nuttig is bij vrouwen met vroegtijdig gebroken vliezen. Bij vrouwen die aan dit onderzoek meedoen, wordt door middel van loting bepaald of de cerclage verwijderd zal worden of behouden zal blijven.

Contactinformatie over dit onderwerp
T.S. de Lange
Onderzoeker Academisch Medisch Centrum
PPROMCerclage@studies-obsgyn.nl