Onderzoek richtlijnen keizersnede, SIMPLEII-studie

SIMPLE staat voor Sectio IMPLEmentatie Studie.

Inhoud tekst
In de richtlijnen van de Nederlandse beroepsvereniging van gynaecologen (NVOG: Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie) staan duidelijke aanbevelingen voor de beslissing tot het plannen van een keizersnede of het proberen van een vaginale baring bij vrouwen die al eens eerder een keizersnede hebben gehad.[1]. Bij de eerste fase van de SIMPLE-studie werd onderzocht in welke mate deze richtlijnaanbevelingen ook daadwerkelijk plaatsvinden. Hieruit bleek onder andere dat er grote verschillen zijn tussen de verschillende ziekenhuizen in Nederland in het opvolgen en uitvoeren van deze richtlijn.  

SIMPLE II:
In dit onderzoek willen we nagaan of we de verschillen tussen de ziekenhuizen kunnen laten afnemen en of de aanbevelingen van de richtlijnen beter kunnen worden opgevolgd.
Om meer informatie hierover te kunnen verkrijgen willen we patiŽnten die bij hun gynaecoloog zijn geweest en een gesprek hebben gehad over de manier van bevallen (keizersnede of vaginale baring) vragen een vragenlijst in te vullen hierover. Zodoende hopen wij meer te weten te komen over hoe de patiŽnt hierover denkt.
Ook willen wij de gynaecologen interviewen over hetzelfde onderwerp. Zodoende hopen wij meer te weten te komen over hoe de gynaecoloog erover denkt.

Resultaten:
Als wij alle vragenlijsten en interviews hebben verzameld willen wij op basis van deze resultaten in de toekomst de zorg omtrent het maken van een beslissing over de manier van bevallen na een eerdere keizersnede verbeteren.

Literatuurlijst
[1] Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie: ZWANGERSCHAP EN  BEVALLING NA EEN VOORGAANDE SECTIO CAESAREA Versie 1.0 04-06-2010.

Meer informatie over dit onderwerp
www.studies-obsgyn.nl/simple2

Contactinformatie over dit onderwerp
E.N.C. Schoorel, arts onderzoeker
Maastricht University Medisch Centrum
Simple.studie@gmail.com