Pessarium bij moeders met korte baarmoederhals verkleint risico op vroeggeboorte bij meerlingzwangerschap

Pessarium is effectief in verkleinen risico vroeggeboorte en kans op sterfte en gezondheidsproblemen van kinderen bij vrouwen met een meerlingzwangerschap en een relatief korte baarmoederhals (<38 mm)

 

Vroeggeboorte bij meerlingen:
Vrouwen die in verwachting zijn van een meerling hebben een verhoogd risico op vroeggeboorte en de daarbij behorende complicaties voor de baby: ongeveer de helft bevalt voor 37 weken en 10 procent zelfs voor 32 weken. [1,2] Vroeggeboorte betekent altijd opname in een couveuse en veel te vroeg geboren op een ‘baby’ (neonatale) intensive care. Vooral bij de veel te vroeg geboren kinderen kunnen nogal wat complicaties optreden en dat betekent meestal een ziekenhuisopname van vele weken. Voorkómen van vroeggeboorte is dus een belangrijk streven in de verloskunde.

 

Behandelingen:
Op vele manieren wordt geprobeerd vroeggeboorte te voorkomen, maar dit is nog niet gelukt. Als een vroeggeboorte zich aankondigt is met weeënremming de bevalling gemiddeld maar twee dagen uit te stellen. Uit ander onderzoek is gebleken [3,4] dat het gebruik van een rubberen ring ('pessarium') de kans op vroeggeboorte kan verminderen. Het aantal zwangerschappen waarbij dit is onderzocht, was in dit onderzoek echter te klein om hier zekerheid over te krijgen.

 

Resultaten uit het ProTWIN onderzoek:
In dit onderzoek werd door loting bepaald of een zwangere vrouw (met een meerling zwangerschap) wel of geen pessarium kreeg. Van de achthonderd deelnemende vrouwen die in verwachting waren van een meerling kreeg de helft tussen de zestiende en de twintigste week van de zwangerschap een pessarium.
Na analyse van de cijfers bleek dat bij 130 vrouwen met een relatief korte baarmoederhals (korter dan 38 millimeter) die een pessarium kregen het aantal vroeggeboortes en sterfte of ernstige aandoeningen bij de baby’s werd verkleind. Vroeggeboorte voor 32 weken kwam bij 14% van de vrouwen met een korte baarmoederhals en een pessarium voor, tegenover 29% vrouwen zonder pessarium. Daardoor daalde het percentage kindjes die overleden of complicaties kregen van 24% in vrouwen met een korte baarmoederhals zonder pessarium naar 10% in vrouwen met pessarium, waarbij in de groep zonder pessarium 19 baby’s (17%) en in de groep met pessarium 6 baby’s (4%) overleden. In vrouwen met een lange baarmoederhals (≥ 38mm) had het pessarium geen effect.

 

Literatuurlijst
[1] LVR 2002, LNR 2003
[2] Bruinse HW VG. Meerlingen(Multiple Pregnancy).Uitgeverij Elsevier/de Tijdstroom 1997
[3] Newcomer J. Pessaries for the treatment of incompetent cervix and premature delivery.Obstet Gynecol Surv. 2000 Jul;55(7):443-8. Review
[4] Dharan VB et al. Alternative Treatment for a Short Cervix: The Cervical Pessary. Semin Perinatol 33:338-342, 2009.
 

Meer informatie over dit onderwerp
ProTWIN website (http://www.studies-obsgyn.nl/protwin)
 

Contactinformatie over dit onderwerp
Drs. S.M.S. Liem
Arts-onderzoeker ProTWIN Trial
Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
Email: protwin@studies-obsgyn.nl


Gerelateerde termen
Arabin pessarium
Vroeggeboorte