Highlow onderzoek

Onderzoek naar de juiste dosis heparine om trombose of longembolie bij zwangere vrouwen te voorkómen.

 

Zwangerschap, diepe veneuze trombose en longembolie
Diepe veneuze trombose en longembolie (verder afgekort als de verzamelnaam VTE, veneuze trombo-embolie) zijn aandoeningen die levensbedreigend kunnen zijn. Vrouwen die in het verleden een VTE hebben gehad, hebben tijdens de zwangerschap een 3- tot 4-maal zo hoog risico op een nieuwe VTE als daarbuiten. Van heparine, een antistollingsmiddel (“bloedverdunner”), is bewezen dat het de kans op een nieuwe VTE verkleint. Het meest gebruikte middel is laag-moleculair-gewicht heparine (LMWH). Dit middel kan veilig worden toegepast bij zwangeren, en bereikt het ongeboren kindje niet. In de meeste gevallen worden zwangere vrouwen met een eerdere VTE daarom uit voorzorg behandeld met LMWH gedurende de zwangerschap en tot 6 weken na de bevalling [1,2].
Er is nog onvoldoende onderzoek gedaan naar de beste, werkzame en tegelijk veilige, dosering bij zwangeren.

 

De Highlow studie
In dit onderzoek willen wij de werkzaamheid van 2 doseringen LMWH met elkaar vergelijken. Het gaat om de veel gebruikte lage dosering en een wat hogere dosering. Wij willen onderzoeken of de hogere dosering het risico op een VTE tijdens de zwangerschap verder kan verkleinen zonder dat de behandeling tot meer bloedingen leidt, met name rondom de bevalling.

 

Literatuurlijst
[1] Richtlijn Diagnostiek, Preventie en Behandeling van Veneuze Trombo-embolie en Secundaire Preventie Arteriële Trombose. 2008. Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO i.s.m. het Nederlands Huisartsen Genootschap.
[2] Executive Summary: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. CHEST 2012; 141(2): 7S-47S

 

Contactinformatie over dit onderwerp
Drs. S.M. Bleker, arts-onderzoeker, afdeling Vasculaire Geneeskunde, Academisch Medisch Centrum (AMC), Amsterdam, Nederland.
Drs. N.van Es, arts-onderzoeker, afdeling Vasculaire Geneeskunde, Academisch Medisch Centrum (AMC), Amsterdam, Nederland.
E: highlow@studies-obsgyn.nl

 


Gerelateerde termen
Diep veneuze trombose
Heparine
Laag moleculair gewicht heparine
Longembolie