MOTHER onderzoek

Onderzoek naar de behandeling van ernstig zwangerschapsbraken (Hyperemesis Gravidarum).

 

De afkorting MOTHER staat voor: Maternal and Offspring oucomes after Treatment of HyperEmesis by Refeedingí. In het Nederlands betekent dit: ĎUitkomsten voor moeder en kind na behandeling van Hyperemesis Gravidarum met sondevoedingí


Achtergrondinformatie
Misselijkheid en braken zijn veel voorkomende klachten in het begin van de zwangerschap en komt bij meer dan de helft van alle zwangere vrouwen voor. Vaak zijn de klachten mild en gaan ze vanzelf over. Bij sommige vrouwen is dit helaas niet het geval en is ziekenhuisopname noodzakelijk vanwege uitdroging en gewichtsverlies. We spreken dan van Hyperemesis Gravidarum (HG) [1] .

Er zijn aanwijzingen uit onderzoek dat HG samenhangt met ongunstige zwangerschapsuitkomsten waaronder een lager geboortegewicht van de baby [2] . HG heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van leven en is de meest voorkomende oorzaak van ziekenhuisopname vroeg in de zwangerschap. Maar over de oorzaak van HG is erg weinig bekend.

Tijdens een ziekenhuisopname krijgen vrouwen met HG meestal vocht via het infuus toegediend. Over het algemeen is er weinig aandacht voor inname van voedingsstoffen, hoewel sondevoeding soms wordt gebruikt als laatste redmiddel. Het is tot nu toe onduidelijk of behandeling met een infuus of met sondevoeding beter werkt.

We weten dat het geven van sondevoeding een goede manier is om uitdroging en ondervoeding in niet zwangere patiŽnten te behandelen. Uit twee kleine onderzoeken blijkt  dat sondevoeding ook bij patiŽnten met HG een positief effect had op de klachten van misselijkheid en braken [3,4] .

Er zijn aanwijzingen dat ernstige ondervoeding vroeg in de zwangerschap gevolgen kan hebben voor de gezondheid van de baby voor zijn hele verdere leven. Het risico op hart- en vaatziekten kan bijvoorbeeld licht toenemen [5] . We weten niet of dit ook zo is voor kinderen van moeders met (ernstige) HG maar we willen dit graag onderzoeken.


Het Onderzoek
Met dit onderzoek vergelijken we twee mogelijke behandelingen van HG: behandeling met vocht via het infuus (standaard behandeling) of met sondevoeding.
We onderzoeken onder andere welke behandeling het beste helpt, of er verschil is in het aantal dagen dat een patiŽnte in het ziekenhuis moet liggen en of er verschil is in geboortegewicht van de baby. In de toekomst willen we de gezondheid van de kinderen graag vervolgen.


Wat als u meedoet aan de MOTHER-Studie?
Als u meedoet aan dit onderzoek wordt door middel van loting bepaald of u wordt behandeld met vocht via het infuus of met sondevoeding.
PatiŽnten met sondevoeding kunnen hiermee naar huis onder begeleiding van een diŽtiste. Zodra u weer voldoende voedsel kunt innemen (dit bepaald de diŽtiste) wordt de sonde verwijderd.
U wordt gevraagd om een dagboekje bij te houden en op verschillende momenten een vragenlijst in te vullen.

 

Literatuurlijst
 [1] Niebyl JR. Nausea and Vomiting in Pregnancy. N Engl J Med 2010;363(16):1544-1550.
[2] Veenendaal MVE, van Abeelen AFM, Painter RC, van der Post JAM, Roseboom TJ. Consequences of hyperemesis gravidarum for offspring: a systematic review and meta-analysis. BJOG 2011;118(11):1302-1313.
[3] Hsu JJ, Clark-Glena R, Nelson DK,Kom CH. nasogastric enteral feeding in the management of hyperemesis gravidarum. Obstet Gynecol 1996;88(3):343-6.
[4] Pearce CB, Collett J, Goggin PM, Duncan HD. Enteral nutrition by nasojejunal tube in hyperemesis gravidarum. Clin Nutr 2001;20(5):461-464.
[5] Painter RC, Roseboom TJ, Bleker OP. Prenatal exposure to the Dutch famine and disease in later life: An overview. Reprod Toxicol 2005;20(3):345-352.


Meer informatie over dit onderwerp
www.studies-obsgyn.nl/mother

 

Contactinformatie over dit onderwerp
Drs. I.J. Grooten, arts-onderzoeker
E: mother@studies-obsgyn.nl


Gerelateerde termen
Hart- en vaatziekten
Hyperemesis gravidarum
Sondevoeding