Onderzoek naar de doorgankelijkheidstest voor eileiders

Onderzoek of een schuimecho (HyFoSy) even goed is als een baarmoederfoto (hysterosalpingogram) om de doorgankelijkheid van eileiders te testen

 

FOAM onderzoek

Het doel van dit medisch-wetenschappelijk onderzoek is antwoord geven op de vraag of een schuimecho (HyFoSy) even goed is als een baarmoederfoto (hysterosalpingogram, HSG) om de doorgankelijkheid van eileiders te testen. De ene methode is door middel van een inwendige echo (HyFoSy) en de andere methode is door middel van een röntgen onderzoek (HSG). Tijdens het vruchtbaarheidsonderzoek wordt in de meeste ziekenhuizen de doorgankelijkheid van de eileiders getest met behulp van een HSG. Uit eerder onderzoek zijn er aanwijzingen dat HyFoSy de doorgankelijkheid van de eileiders even goed aan kan tonen als HSG [1], terwijl HyFoSy veel minder pijnlijk ervaren wordt [2].

 

Wanneer komt u in aanmerking voor het FOAM onderzoek.

U komt in aanmerking voor het FOAM onderzoek indien u tussen de 18 en 41 jaar bent en gedurende 1 jaar zwanger probeert te worden zonder succes. Hierbij gaan we ervan uit dat bij u een lage kans is op afgesloten eileiders. Deze kans zou bijvoorbeeld verhoogd kunnen zijn na een ontsteking van de eileiders of operaties in de onderbuik. De arts zal voor u deze inschatting maken.

 

Wat betekent deelname voor u?

Als u besluit deel te nemen aan het FOAM onderzoek zal er bij u zowel een HyFoSy als ook een HSG verricht worden om de doorgankelijkheid van de eileiders te onderzoeken. Door middel van loting zal worden bepaald of u eerst de HyFoSy gevolgd door een HSG krijgt of andersom.

 

Resultaat van HyFoSy en HSG zijn gelijk

Indien de resultaten van beide eileidertesten hetzelfde zijn, zal de verdere behandeling gelijk zijn als wanneer u niet aan het FOAM onderzoek mee doet.

 

Resultaat van HyFoSy en HSG zijn niet gelijk

Het kan zijn dat het resultaat van de HyFoSy niet hetzelfde is als het resultaat van het HSG. Normaal gesproken wordt er een kijkoperatie (laparoscopie) verricht indien er op het HSG een afwijking wordt gezien (één of twee dichte eileiders). Tijdens die kijkoperatie worden de eileiders beoordeeld en doorgespoten. Als tijdens het FOAM onderzoek de resultaten van de HyFoSy en het HSG niet overeenkomen, dan wordt er opnieuw geloot voor de verdere behandeling. Dit gebeurt alleen als bij één van de twee testen beide eileiders open zijn. De behandeling kan zijn een kijkoperatie, zoals standaard bij een afwijking op de baarmoederfoto. Nadien zal de verdere behandeling gelijk zijn als wanneer u niet aan het FOAM onderzoek mee doet. U kunt ook loten voor geen kijkoperatie, dan zal de verdere behandeling direct gelijk zijn als wanneer u niet mee doet aan het FOAM onderzoek.

 

Het FOAM onderzoek wil antwoord geven op de vraag of we het testen van de eileiderdoorgankelijkheid tijdens het vruchtbaarheidsonderzoek middels HSG kunnen vervangen door HyFoSy. We zullen kijken naar kosteneffectiviteit als ook naar uw patiëntvoorkeuren.

 

 

Literatuurlijst

[1] Emanuel MH, van VM, Weber M, Exalto N. First experiences with hysterosalpingo-foam sonography (HyFoSy) for office tubal patency testing. Hum Reprod 2012 Jan;27(1):114-7.

[2] Dreyer K, Out R, Hompes PG, Mijatovic V. Hysterosalpingo-foam sonography, a less painful procedure for tubal patency testing during fertility workup compared with (serial) hysterosalpingography: a randomized controlled trial. Fertil Steril 2014 Jul 1.

 

Meer informatie over dit onderwerp

www.studies-obsgyn/foam

 

Contactinformatie over dit onderwerp

Mw. drs. J. van Rijswijk, arts-onderzoeker

VU medisch centrum, Amsterdam

e-mail: foam@studies-obsgyn.nl

 


Gerelateerde termen
HSG
HyFoSy