Onderzoek naar gebruik van Sildenafil bij vroege ernstige groeivertraging van de baby (Includeren voor de zorgevaluatie STRIDER gestaakt (23-07-18))

Verbetert Sildenafil de uitkomst bij vroege ernstige groeivertraging van de baby?

Includeren voor de zorgevaluatie STRIDER gestaakt (23-07-18)

Ernstige groeivertraging
Jaarlijks zijn er in Nederland ongeveer 500 zwangere vrouwen van wie de baby al heel vroeg niet goed groeit. Soms is er een duidelijk andere oorzaak voor deze groeivertraging, maar in veel gevallen is de oorzaak waarschijnlijk gelegen in het niet goed functioneren van de moederkoek (placenta).
Het gevolg van zulke groeivertraging is dat baby's vroeg tot zeer vroeg geboren worden. De kans op (gezonde) overleving van deze baby's is lager dan van baby's, zowel door de vroeggeboorte en nog eens extra door de groeivertraging. De prognose is voornamelijk afhankelijk van de zwangerschapsduur waarbij de baby geboren wordt: hoe eerder en hoe kleiner, hoe slechter de prognose. Een groot deel van deze kinderen zal overlijden of een tijd op de intensive care moeten liggen na de geboorte.
Daarnaast loopt de moeder een hoger risico op het ontwikkelen van een hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap ('zwangerschapshypertensie').

Op dit moment bestaat er geen goede behandeling voor ernstige groeivertraging. De standaard zorg bestaat uit het intensief in de gaten houden van de conditie en de groei van de baby en rust voor de moeder. Er zal ook steeds een afweging gemaakt worden of het verantwoord is om af te wachten of dat het voor de conditie van de baby beter is om hem of haar geboren te laten worden.

De Strider studie
Er zijn in Engeland en Canada onderzoeken gedaan die laten zien dat Sildenafil mogelijk een positief effect op de functie van de placenta en daardoor op de groei van baby's heeft.
Sildenafil is een medicijn dat al gebruikt wordt voor erectiestoornissen bij mannen en bij mensen met een te hoge bloeddruk in de longslagader. Het werkt als een vaatverwijder.

Dit is in kleine groepen zwangere vrouwen onderzocht, waarbij er aanwijzingen waren dat sildenafil voor betere groei zorgde, zonder dat er schadelijke effecten van Sildenafil gezien werden. Er is echter nog onvoldoende bewijs van effectiviteit  en veiligheid om het middel sowieso al voor te schrijven.

In de Strider studie wordt bij 354 Nederlandse vrouwen die zwanger zijn van een ernstig groeivertraagd kind, uitgezocht of dit medicijn inderdaad de groei en daarmee de prognose van de baby verbetert. De vrouwen die meedoen aan de studie worden gerandomiseerd (geloot) tussen Sildenafil en een placebo (nepmedicijn). De patiŽnten en de artsen weten niet wie het echte medicijn en wie het placebo krijgt. Verder is de zorg en behandeling van deze vrouwen en baby's gelijk aan de standaard zorg in deze situatie.

Er zijn tien ziekenhuizen in Nederland waarvan patiŽnten mee kunnen doen, omdat deze ziekenhuizen gespecialiseerd zijn in de zorg voor kleine en vroeg geboren baby's. Zie voor een lijst van ziekenhuizen de website van The Dutch Strider.Literatuurlijst 
[1] von Dadelszen, P., et al., Sildenafil citrate therapy for severe early-onset intrauterine growth restriction. BJOG, 2011. 118(5): p. 624-8.
[2] Samangaya, R.A., et al., A randomised, double-blinded, placebo-controlled study of the phosphodiesterase type 5 inhibitor sildenafil for the treatment of preeclampsia. Hypertens Pregnancy, 2009. 28(4): p. 369-82.
[3] Villanueva-Farcia, D., et al., A systematic review of experimental and clinical studies of sildenafil citrate for intrauterine growth restriction and pre-term labour. J Obstet Gynaecol, 2007. 27(3): p. 255-9


Meer informatie over dit onderwerp
http://www.studies-obsgyn.nl/STRIDER

Contactinformatie over dit onderwerp
Anouk Pels
Onderzoeker Strider
Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
E-mail: strider@studies-obsgyn.nlGerelateerde termen
Zwangerschapshypertensie