Onderzoek naar pijnstilling bij de bevalling

Resultaten RAVEL studie: Onderzoek naar twee vormen van pijnstilling tijdens de bevalling: remifentanil PCA (patient controlled analgesia) versus epidurale pijnstilling (de “ruggeprik")


Introductie en methoden
De RAVEL trial is een studie waarbij twee vormen van pijnbestrijding tijdens de baring namelijk remifentanil patient gecontroleerde analgesie (PCA) en epidurale analgesie (“de ruggenprik) met elkaar vergeleken worden. Van mei 2011 tot oktober 2012 werden in vijftien Nederlandse ziekenhuizen 1414 zwangere vrouwen random verdeeld over twee groepen, waarbij in geval van verzoek om pijnstilling tijdens de bevalling de ene groep remifentanil PCA via een zelf te besturen pompje kreeg en de andere groep epidurale pijnstilling. Remifentanil is een opiaat wat door zijn korte halfwaardetijd zeer geschikt is voor toediening middels PCA.
Primaire uitkomstmaat van de studie was pijn appreciatie, ofwel tevredenheid met pijnstilling. Secundair werd onder andere gekeken naar pijn intensiteit, maternale en neonatale uitkomsten en kosten. Deelnemende  vrouwen werd na toediening herhaaldelijk gevraagd een cijfer te geven aan de mate van pijn die zij hadden en aan de mate waarin zij tevreden waren met de pijnstilling.


Resultaten
Significant meer vrouwen in de remifentanil PCA groep (447 vrouwen, 65%) vroeg om en kreeg pijnstilling dan in de epidurale groep (347 vrouwen, 52%).
Vrouwen die epidurale pijnstilling kregen hadden gemiddeld minder pijn en waren meer tevreden met hun pijnstilling.
Beide methoden bleken niet te verschillen wat betreft de uitkomst van de zwangerschap: in de twee groepen kwamen evenveel baby’s gezond ter wereld of moesten opgenomen worden. Beide methoden hebben bijwerkingen. Na epidurale pijnstilling werd vaker koorts waargenomen. Dit leidde echter niet tot meer behandeling met antibiotica van de moeder of tot langere opname van de baby. Bij remifentanil werd vaker een daling van het zuurstofgehalte in het bloed van de moeder gezien.
De gemiddelde kosten per vrouw in de remifentanil groep waren €2863 versus €3137 voor vrouwen in de epidurale groep (mean difference -€274 (95% CI -€604 tot €57). Dit verschil was niet significant.


Conclusie
Remifentanil PCA is niet gelijkwaardig aan epidurale analgesie met betrekking tot absolute pijnscores en tevredenheid met pijnstilling. Vrouwen die om pijnstilling vragen en gerandomiseerd zijn voor epidurale analgesie hebben lagere pijnsores en zijn meer tevreden.

.
Literatuurlijst
[1] Richtlijn Medicamenteuze pijnbehandeling tijdens de bevalling. NVOG (Nederlande vereniging voor gynaecologie en verloskunde) 2008. www.nvog.nl
[2] Volmanen P, Sarvela J, Akural EI, Raudaskoski T, Korttila K, Alahuhta S. Intravenous remifentanil vs. epidural levobupivacaine with fentanyl for pain relief in early labor: a randomised, controlled, double-blinded study. Acta Anaesthesiol Scand 2008;52:249-55

Meer informatie over dit onderwerp
RAVEL website: www.studies-obsgyn.nl/ravel

Contactinformatie over dit onderwerp
Drs LM Freeman
Arts-onderzoeker RAVEL studie
Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden
E-mail: ravel@studies-obsgyn.nlGerelateerde termen
Abrubtio placentae
Eclampsie
HELLP syndroom
Pre-eclampsie
Zwangerschapshypertensie