Onderzoek naar hoge bloeddruk/zwangerschapsvergiftiging en bevallen 34-37 weken

Resultaten van het Hypitat-II onderzoek: meteen bevallen is niet duidelijk beter dan afwachten voor vrouwen met hoge bloeddruk en/of zwangerschapsvergiftiging vlak voor de uitgerekende periode (34-37 weken zwangerschapsduur).


Deze resultaten zijn gepubliceerd in het internationaal gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift The Lancet: Broekhuijsen et al, 2015.
 
Hoge bloeddruk en zwangerschapsvergiftiging
Ongeveer 10% van de zwangere vrouwen krijgt tijdens hun zwangerschap een hoge bloeddruk (“zwangerschapshypertensie”) of een hoge bloeddruk in combinatie met eiwit in de urine (zwangerschapsvergiftiging, “pre-eclampsie”). Het verloop van deze aandoeningen kan mild zijn, maar soms ontstaan er complicaties, zoals eclampsie (stuipen), het HELLP syndroom (afwijkingen in het bloed waarbij bijvoorbeeld bloedingen in de lever kunnen ontstaan), vocht in de longen, een bloedstolsel in de longen of in andere bloedvaten, of loslaten van de moederkoek, de placenta. De gevolgen van deze complicaties kunnen heel ernstig zijn, en in het ergste geval zelfs leiden tot het overlijden van de moeder of het kindje. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk van deze complicaties worden voorkomen.


Behandelingen
Er zijn twee manieren om zwangerschapshypertensie of pre-eclampsie te behandelen. De eerste manier is zorgen dat de vrouw bevalt, waardoor ze beter wordt en eventuele complicaties voorkomen worden. De tweede manier is moeder en kind goed in de gaten houden tot de bevalling vanzelf op gang komt, en de bevalling alleen inleiden als één van beiden te ziek wordt om nog langer af te wachten.
In de eerste HYPITAT studie is wetenschappelijk bewezen dat het beter is om de bevalling in te leiden bij zwangerschapshypertensie en pre-eclampsie na 37 weken zwangerschap. De kans op verergering van de aandoening bij de moeder was na inleiden kleiner dan bij afwachten (31% tegen 44%). Ook waren er in de groep vrouwen die werd ingeleid minder keizersneden dan in de afwachtgroep (14% tegen 19%). Voor de gezondheid van het kind maakte het niet uit of er werd ingeleid of afgewacht [2].
Maar voor vrouwen met zwangerschapshypertensie of pre-eclampsie tussen 34 en 37 weken was nog niet duidelijk wat de beste behandeling was. De verwachting was dat bevallen ook voor deze vrouwen complicaties zou voorkomen. Een geboorte voor 37 weken kan echter ook weer complicaties bij het kindje veroorzaken. Het wordt dan te vroeg geboren en moet vaak even worden opgenomen op de kinderafdeling. In Nederland worden beide behandelingen uitgevoerd: ongeveer de helft van de gynaecologen in Nederland leidt de bevalling in en de andere helft wacht af [3].


Het HYPITAT-II onderzoek
In het HYPITAT-II onderzoek (HYpertension and Preclampsia Intervention Trial in the Almost Term patient) is onderzocht wat de beste behandeling is bij zwangerschapshypertensie of pre-eclampsie tussen 34 en 37 weken zwangerschap. Dit werd gedaan door 703 vrouwen door middel van loting te verdelen over twee groepen. Bij de ene groep werd meteen de bevalling ingeleid of een keizersnede gedaan, bij de andere groep werd afgewacht tot 37 weken of tot de moeder of het ongeboren kind te ziek werden om nog langer af te wachten. Van al deze vrouwen is geregistreerd of zij of hun kindje complicaties ontwikkelden. [4]


Meteen bevallen niet duidelijk beter
Uit de resultaten bleek dat complicaties bij de moeder minder vaak voorkomen dan verwacht (3% in de afwachtgroep). Vrouwen die geloot hadden voor meteen bevallen hadden iets minder vaak complicaties (1%), maar het verschil was zo klein dat niet met zekerheid gezegd kan worden of dat toeval of een echt verschil was. Er was geen verschil in het aantal keizersneden in de twee groepen (30% tegen 32%). Voor de kinderen was afwachten duidelijk beter: de kinderen van de vrouwen die geloot hadden voor direct bevallen hadden vaker ademhalingsproblemen dan de kinderen van de vrouwen in de afwachtgroep (6% tegen 2%).
Daarom is geconcludeerd dat er bij vrouwen met zwangerschapshypertensie en pre-eclampsie tussen 34 en 37 weken zwangerschap kunnen afgewacht kan worden, onder de voorwaarde dat de moeders en kinderen net als in het onderzoek goed in de gaten worden gehouden en er mogelijkheden zijn om meteen in te grijpen als dat nodig is.


Het artikel dat in het internationaal gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift The Lancet is verschenen kunt u hier bekijken: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)61998-X/abstract en http://www.studies-obsgyn.nl/hypitat2/page.asp?page_id=641.


 
Literatuurlijst
[1] Schutte et al. Substandard care in maternal mortality due to hypertensive disease in pregnancy in the Netherlands. BJOG 2008.
[2] Koopmans et al. Induction of labour versus expectant monitoring for gestational hypertension or mild pre-eclampsia after 36 weeks' gestation (HYPITAT): a multicentre, open-label randomised controlled trial. The Lancet 2009.
[3] Stichting Perinatale Registratie Nederland
[4] Langenveld et al. Induction of labour versus expectant monitoring for gestational hypertension or
mild pre-eclampsia between 34 and 37 weeks’ gestation (HYPITAT-II): a multicentre, open-label randomised controlled trial. BMC Pregnancy Childbirth 2011. Correction in BMC Pregnancy Childbirth 2013.


 
Meer informatie over dit onderwerp
HYPITAT-II website


 
Contactinformatie over dit onderwerp
K. Broekhuijsen
Arts-onderzoeker HYPITAT-II
Universitair Medisch Centrum Groningen
E-mail: hypitat2@studies-obsgyn.nl


Gerelateerde termen
Abrubtio placentae
Eclampsie
HELLP syndroom
Pre-eclampsie
Zwangerschapshypertensie