IVF 38+ trial

Onderzoek naar de effectiviteit van IVF, vergeleken met een afwachtend beleid bij vrouwen vanaf 38 jaar met onverklaarde subfertiliteit of een milde mannelijke factor.


Achtergrond
In Nederland worden ongeveer 9000 cycli voor IVF en ongeveer 8000 cycli voor ICSI behandelingen per jaar uitgevoerd bij stellen met ongewenste kinderloosheid (1). Bij ongeveer de helft van stellen is er geen oorzaak gevonden voor de verminderde vruchtbaarheid of is er sprake van een milde verminderde mannelijke vruchtbaarheid. Tegenwoordig zijn veel vrouwen, die hulp zoeken in verband met een uitblijvende kinderwens, 38 jaar of ouder (1). Het is nooit onderzocht of IVF zinvol is, als het wordt toegepast bij deze stellen. Uit ervaring en van eerdere onderzoeken weten wij dat de kans op een spontane zwangerschap bij vrouwen boven de 38 jaar ongeveer 30% is per jaar is (2). Dit is vergelijkbaar met de kans op succes na 3 IVF behandelingen.
Daarnaast is er steeds meer bewijs dat kinderen, geboren na IVF, hogere kans hebben op gezondheidsproblemen. Ook heeft IVF bijwerkingen zoals een hogere kans op miskramen en tweelingzwangerschap met een verhoogde kans op vroeggeboorte (3).


IVF 38+ studie
In de IVF 38+ studie willen wij gaan onderzoeken hoeveel zwangerschappen er ontstaan en hoeveel kinderen geboren worden na IVF vergeleken met een afwachtend beleid bij stellen, waarvan de vrouw 38 jaar of ouders is met onverklaarde subfertiliteit of een milde mannelijke factor. Daarnaast willen wij kijken naar de kosten-effectiviteit van IVF of een afwachtend beleid en naar de voorkeur van de patiënten.


Wanneer komt  u in aanmerking voor het onderzoek?
U komt in aanmerking voor deze studie indien de vrouw tussen de 38 en 42 jaar oud is, u minimaal één jaar heeft geprobeerd om zwanger te worden zonder succes en wanneer er geen oorzaak is gevonden voor het uitblijven van de zwangerschap of wanneer er een milde mannelijke factor gevonden is. Als u aan het onderzoek wilt deelnemen, zal via loting bepaald worden of u met IVF behandeld wordt of afwacht of er een natuurlijke zwangerschap ontstaat gedurende 8 maanden. Indien u heeft afgewacht en er na 8 maanden geen zwangerschap is ontstaan, komt u alsnog in aanmerking voor IVF.


Literatuurlijst
[1] http://www.nvog.nl/voorlichting/IVF-resultaten/default.aspx
[2] van der Steeg JW et al. CECERM study group (Collaborative Effort for Clinical Evaluation in Reproductive Medicine). Pregnancy is predictable: a large-scale prospective external validation of the prediction of spontaneous pregnancy in subfertile couples. Hum Reprod. 2007;22:536-42
[3] Pandey S et al. Obstetric and perinatal outcomes in singleton pregnancies resulting from IVF/ICSI: a systematic review and meta-analysis. Hum Reprod Update. 2012 Sep;18(5):485-503. Epub 2012 May 19.


Meer informatie over dit onderwerp
Ga naar onze website of neem vrijblijvend contact op met de onderzoekers.


Contactinformatie over dit onderwerp
N.A. Danhof
PhD student
Center for Reproductive Medicine
Academic Medical Centre, the Netherlands
E. n.a.danhof@amc.uva.nl
T: +31 20 5669111 pager 58324 / +31 6 45422112Gerelateerde termen
ICSI
In vitro fertilisatie (IVF)
Milde mannelijke factor
Onverklaarde vruchtbaarheidsproblemen