Eerste embryoplaatsing bij IVF/ICSI: direct plaatsen of wachten op vers baarmoederslijm?

Onderzoek naar welke manier van IVF/ICSI de meeste kans geeft op een doorgaande zwangerschap en de voorspellende waarde van het hormoon progesteron.


Hoe verloopt IVF/ICSI?

Tijdens een standaard IVF/ICSI-behandeling worden door middel van het toedienen van hormonen de eierstokken gestimuleerd (eierstokstimulatie) om meerdere eiblaasjes tot rijping te brengen. Vervolgens worden de eicellen uit deze eiblaasjes gehaald en in het laboratorium bevrucht. De hieruit ontstane embryo’s worden vervolgens in het laboratorium gekweekt. Daarna wordt het embryo in de baarmoeder geplaatst. Overgebleven embryo’s worden ingevroren en bewaard. Als u niet zwanger bent worden de ingevroren embryo’s ontdooid en in een volgende cyclus zonder eierstokstimulatie geplaatst. 


Wat is het probleem?

Van de eerste embryoplaatsing wordt helaas maar ongeveer 20-25% van de vrouwen zwanger. Dit komt waarschijnlijk door de veranderingen in het baarmoederslijm als gevolg van de eierstokstimulatie. De eierstokstimulatie zorgt namelijk niet alleen voor het rijpen van meerdere eiblaasjes, maar leidt ook tot veranderingen in het baarmoederslijm. Dit is waarschijnlijk nadelig voor de innesteling van het embryo en de kans op zwangerschap. 


Wat is de mogelijke oplossing?

De kans op innesteling en zwangerschap wordt mogelijk groter door het embryo in vers baarmoederslijm te plaatsen. Dit betekent dat het embryo pas in een volgende cyclus wordt geplaatst waarin geen eierstokstimulatie heeft plaatsgevonden. Om de periode te overbruggen tussen de IVF cyclus en de volgende cyclus zonder eierstokstimulatie, moeten alle embryo´s eerst ingevroren worden. In de volgende cyclus wordt het eerste embryo (embryo´s) ontdooid en geplaatst. De embryoplaatsing wordt dus losgekoppeld van de eierstokstimulatie en zo wordt het negatieve effect van de eierstokstimulatie op het baarmoederslijm omzeild. 


Wat is het doel van het onderzoek?

Dit onderzoek wil de kans op zwangerschap van de eerste embryoplaatsing vergroten. We vergelijken IVF/ICSI met invriezen van alle embryo’s en plaatsing in vers baarmoederslijm (in een cyclus zonder eierstokstimulatie) met IVF/ICSI met directe plaatsing (in de cyclus van de eierstokstimulatie). 


Welke behandeling wordt onderzocht?

Het verschil met de standaard IVF/ICSI behandeling is dus dat de eerste embryoplaatsing bij de “freeze-all” methode wordt uitgesteld tot het verse baarmoederslijm gevormd is. Het betreft alleen de eerste embryoplaatsing van uw eerste IVF/ICSI behandeling. Uw eventuele volgende embryoplaatsingen zijn geen onderdeel van dit onderzoek en zullen worden uitgevoerd volgens de standaard IVF/ICSI behandeling van het ziekenhuis waar u onder behandeling bent. Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Indien u meedoet aan het onderzoek, wordt door loting bepaald hoe uw eerste embryoplaatsing zal plaatsvinden. Dit betekent dat u en uw arts niet zelf kunnen kiezen voor één van beide behandelmethoden. 


Eerste embryoplaatsing in vers baarmoederslijm 

Na de eicelpunctie stopt u met alle medicatie en wacht tot uw menstruatie komt. Dit is gemiddeld na 2 weken. Afhankelijk van het ziekenhuis waar u onder behandeling bent is de embryoplaatsing in de natuurlijke cyclus of in een cyclus ondersteund met medicatie (tabletten). De embryoplaatsing van het mooiste embryo is gemiddeld 2 tot 4 weken na de menstruatie. Er is dus geen embryoplaatsing 3 dagen na de bevruchting. Indien u niet zwanger bent, worden de overige ingevroren embryo’s ontdooid en teruggeplaatst op dezelfde manier.


Eerste embryoplaatsing in de cyclus van de eierstokstimulatie. 

De embryoplaatsing is gemiddeld drie dagen na de bevruchting. Hierbij wordt het mooist uitziende embryo geplaatst. De overige embryo’s van voldoende kwaliteit worden ingevroren. Indien u niet zwanger wordt, worden deze ingevroren embryo’s ontdooid en teruggeplaatst. Afhankelijk van het ziekenhuis waar u onder behandeling bent is de embryoplaatsing in de natuurlijke cyclus of in een cyclus ondersteund met medicatie (tabletten). 


Wat is meer of anders dan de reguliere behandeling(en) die u krijgt?

In dit onderzoek wordt twee dagen voor de eicelpunctie bij alle deelnemers van het onderzoek de hormoonwaarde (progesteron) in het bloed bepaald. Dit is belangrijk om eventuele verschillen in zwangerschapskansen te kunnen begrijpen. Afhankelijk van uw ziekenhuis wordt op deze dag al standaard bloed afgenomen. Het betreft 1 of 2 buisjes (4 ml) afhankelijk van het ziekenhuis. Vlak voor de embryoplaatsing wordt een inwendige echo gemaakt om het baarmoederslijm te bekijken. In de meeste ziekenhuizen wordt dit al standaard gedaan. Een aantal patiënten zal gevraagd worden om op drie verschillende momenten een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst gaat over hoe u de IVF/ICSI behandeling ervaart. Wij hopen van harte dat u, indien u hiervoor gevraagd wordt, ook de vragenlijst wilt invullen.


Meer informatie over dit onderwerp

http://www.studies-obsgyn.nl/home/page.asp?page_id=1653