Links naar verwante (patiënten) organisaties

Overzicht patiënten organisaties en belangenbehartigers op alfabet.

 

Care for Women: Care for Women houdt zich al meer dan 10 jaar bezig met de gezondheid van vrouwen en hun hormonen en heeft tot doel de gezondheidszorg voor vrouwen te optimaliseren. Denk aan (snel) zwanger worden, zwangerschap of gezond ontzwangeren. Een landelijk netwerk van speciaal opgeleide verpleegkundigen met een eigen praktijk kunnen uw vragen beantwoorden, zonder verwijzing van de huisarts. Daarnaast heeft Care for Women een Community waar u uw vragen, verhalen en ideeŽn kunt delen met andere vrouwen.

 

Centrum voor anticonceptie, seksualiteit en abortus (CASA): CASA is een landelijke organisatie die hulp verleent op het gebied van geboorteregeling en seksuele gezondheidszorg.

 

Freya: Nieuws, achtergrondinformatie, ervaringsverhalen en contact over vruchtbaarheid, problemen met zwanger worden en ongewilde kinderloosheid.

 

Het OuderSchap: Een algemene vereniging die opkomt voor de belangen van (aanstaande) ouders door belangenbehartiging (beleidsbeÔnvloeding, politieke lobby), door ouders en instanties of onderzoekers bij elkaar te brengen, en door mensen met elkaar in contact te brengen.

 

Koninklijk Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV): De KNOV is er voor de versterking van de zelfstandige positie van de verloskundige binnen de Nederlandse gezondheidszorg. Ook werken ze aan kwaliteitsverbetering van de verloskundige zorg.

 

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG): De NVOG is de wetenschappelijke beroepsvereniging voor gynaecologen. In deze vereniging wil zij de kwaliteit bewaken van de vrouwengezondheidszorg in het algemeen en de gynaecologische en obstetrische (sub)specialismen in het bijzonder. Als belangenbehartiger stimuleert en ondersteunt zij de maatschappelijke positie van deze specialismen en hun beroepsbeoefenaren.

 

Stichting Ambulante Fiom: Deze stichting biedt gespecialiseerde psychosociale hulp, informatie en advies aan iedereen die problemen of vragen heeft op het gebied van onbedoelde zwangerschap, tienerzwangerschap en -ouderschap, zwangerschapsverlies, ongewenste kinderloosheid, afstand ter adoptie, adoptienazorg en (inter)nationale zoekacties naar familieleden.

 

Stichting Bekkenbodem Patienten (SBP): Belangenvereniging van en voor patiŽnten met klachten als gevolg van verminderd functioneren van de bekkenbodem.

 

Stichting Endometriose: Endometriose (een chronische ziekte waarbij baarmoederweefsel ook buiten de baarmoeder groeit) kan het leven van een vrouw (en haar partner) helemaal op de kop zetten. Stichting Endometriose is met name gespecialiseerd in lotgenotencontact en voorlichting aan vrouwen die met endometriose te kampen hebben en mede daardoor geconfronteerd kunnen worden met vruchtbaarheidsproblemen.  

 

Stichting HELLP syndroom: HELLP wordt ook wel ernstige zwangerschapsvergiftiging genoemd. Stichting HELLP-syndroom voorziet lotgenoten van informatie, lotgenotencontact en doet aan belangenbehartiging in de vorm van optimaliseren van de zorg en het aangaan van samenwerkingsverbanden.

 

Stichting Info Clientondersteuning Gynaecologie (ICG): ICG geeft vrouwen informatie en ondersteuning bij gynaecologische aandoeningen, klachten, behandelingen en ingrepen. Alle vrouwen die werken bij het ICG doen dit vanuit persoonlijke ervaring met gynaecologische klachten.

 

Stichting Kind en Ziekenhuis: Deze stichting biedt (telefonische) ondersteuning aan ouders die vragen hebben rondom ziekenhuisopname van hun kind. Daarnaast verstrekt het informatie, en onderhoudt het contacten met organisaties van medisch specialisten en verpleegkundigen, wetenschappelijke verenigingen, beleidsinstanties in de gezondheidszorg en de media.

 

Stichting Olijf: Stichting Olijf biedt steun en hulp aan (ex-)patiŽnten met gynaecologische kanker en hun naasten. Over het hele land zijn contactvrouwen (lotgenotes) telefonisch en per email bereikbaar voor vragen en verhaal. We organiseren regelmatig bijeenkomsten waar ervaringen uitgewisseld kunnen wisselen.


Stichting Perinatale Audit Nederland (PAN): De stichting PAN streeft ernaar de gezondheid van moeder en kind te verbeteren door audit van de perinatale zorg.

 

Stichting Samenwerkende Abortusklinieken Nederland (StiSAN): StiSAN is een koepelorganisatie en behartigt de belangen van 10 abortusklinieken. StiSAN heeft als doelen om voor optimale abortus- en
seksualiteitshulpverlening te zorgen, informatie-voorziening over abortus, seksualiteit, en voorkomen van een ongewenste zwangerschap en SOAís (Seksueel Overdraagbare Aandoeningen).