SCRaTCH studie

Onderzoek naar het effect van endometrium scratching op de kans op een levendgeborene in een tweede IVF/ICSI behandeling, nadat de eerste IVF/ICSI behandeling niet tot een zwangerschap heeft geleid.


Achtergrond

Een aanzienlijk deel van de embryo’s die worden teruggeplaatst bij een IVF/ICSI-behandeling nestelt niet in, ook al is het embryo van goede kwaliteit [1]. Uit onderzoek lijkt het erop dat het aanbrengen van een oppervlakkige wond in het baarmoederslijmvlies (endometrium scratching) vlak voor de IVF/ICSI behandeling een gunstig effect kan hebben op het baarmoederslijmvlies, dat zich daardoor beter voorbereidt op de innesteling van een embryo [2,3]. Omdat de bestaande onderzoeken nog niet overtuigend zijn, wordt dit in een grote studie uitgezocht.

SCRaTCH studie
In de SCRaTCH studie onderzoeken wij of er na het maken van een ‘endometrium scratching’ méér kinderen geboren worden in vergelijking met wanneer er géén endometrium scratching wordt gedaan. Dit onderzoeken wij bij stellen bij wie de eerste IVF/ICSI behandeling mislukt is. Daarnaast kijken wij ook naar de kosten-effectiviteit van de endometrium scratching.

Wanneer komt u in aanmerking voor het onderzoek?
U komt in aanmerking voor deze studie indien de vrouw tussen de 18 en 43 jaar is, en u één IVF/ICSI-behandeling heeft ondergaan waarvan u niet zwanger bent geworden. Er moet dan wel ten minste één embryo terug geplaatst zijn. Stellen die een PGD-behandeling of een eiceldonatie-behandeling ondergaan komen niet in aanmerking.
Als u aan het onderzoek wilt deelnemen, zal u door computerloting ingedeeld worden in één van de onderstaande groepen:
1. Er wordt eerst een endometrium scratching gedaan in de cyclus voor de start van de 2e IVF/ICSI-behandeling. Hierna start de standaard IVF/ICSI-behandeling.
2. Je ondergaat de standaard IVF/ICSI-behandeling. Dit betekent dat er geen endometrium scratching wordt gedaan.

Literatuurlijst
[1] Kupka MS et al. Assisted reproductive technology in Europe, 2011: results generated from European registers bij ESHRE. Human Reproduction 2016, 31(2), p. 233-248.
[2] Nastri CO et al. Endometrial injury in women undergoing assisted reproductive techniques (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, issue 3.
[3] Panagiotopoulou N et al. Endometrial injury prior to assisted reproductive techniques for recurrent implantation failure: a systematic literature review. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2015, 193: p. 27-33.

Meer informatie over dit onderwerp:
Ga naar onze website of neem vrijblijvend contact op met de onderzoekers.

Studie-website:
www.studies-obsgyn.nl/scratch

Patiëntenverenigingen:

https://www.freya.nl/scratch-studie-endometrium-scratching/