Zwangerschap & bevalling

 Zwanger: Wat nu?

Wanneer u zes weken of meer gewenst zwanger bent wordt u aangeraden contact op te nemen met een  (eerstelijns) verloskundige bij u in de buurt. U hoeft hiervoor niet naar de huisarts. Kijk op deze pagina voor informatie over ongewenste zwangerschap.

 

Zwangerschap

Tijdens de zwangerschap kunnen zich problemen voordoen. Andere zwangerschappen hebben speciale zorg nodig vanwege het hogere risico op complicaties, bijvoorbeeld bij meerlingzwagerschappen. Het is in beide gevallen belangrijk dat de zwangere vrouw en haar baby de beste zorg krijgen. Wat de beste zorg is, hangt onder andere af van het type probleem en de mogelijke behandelingen. In medisch onderzoek worden vaan twee of meerdere behandelingen met elkaar vergeleken om te weten welke behandeling het beste is.

 

Bevalling

Over de bevalling bestaan veel verschillende opvattingen. De een vindt dat de bevalling altijd natuurlijk moet verlopen, ook al treden er complicaties op, en de ander is van mening dat de bevalling een heel kritiek moment is en dat er direct ingegrepen moet worden wanneer er problemen ontstaan. In Nederland bestaat er, in tegenstelling tot alle andere landen, de mogelijkheid om thuis te bevallen onder toezicht van een verloskundige. Meer informatie daarover vindt u op de website van de KNOV (Koninklijke Nederlandse Vereniging van Verloskundigen).

 

Er bestaan vele manieren om te bevallen, denk aan met of zonder inleiding (het opwekken van de bevalling), keizersnede, vacuum, tang, ruggeprik, etc. De effectiviteit van de soorten bevallingen verschilt vaak van het type zwangere vrouw, haar medische voorgeschiedenis, de gezondheid en de rijpheid van de baby, en zo nog meer factoren. In medisch onderzoek wordt de effectiviteit van altijd onderzocht in het licht van factoren die van invloed kunnen zijn.
 

Zwangerschap & bevalling: Onderzoek

Hier vindt u informatie over de lopende onderzoeken en resultaten uit onderzoek die te maken hebben met zwangerschap en bevalling.