Lopende onderzoeken Na de bevalling

Lopende onderzoeken op het gebied van Na de bevalling

 

Onderzoeken gesorteerd op onderwerp. De onderzoeken met een * worden uitgevoerd door het verloskundig consortium.

 

Ontwikkeling kind:

  • STAN vervolgonderzoek *: Vervolgonderzoek naar ontwikkeling, motoriek, engedrag van kinderen op 2-3 jarige leeftijd die tijdens de bevalling met een STAN zijn gecontroleerd

 

Bloedverlies na de bevalling:

  • WOMB onderzoek *: Onderzoek naar de beste behandeling van heftig bloedverlies na de bevalling

 

Urineretentie na de bevalling:

  • CAMPUR studie *: Onderzoek naar de behandeling van symptomatische urineretentie na de bevalling