Onderzoek STAN en gezondheid peuter

Tijdens de bevalling kan een STAN apparaat zuurstoftekort van de baby voorkómen. In dit onderzoek wordt onderzocht of er ook beter resultaat is wanneer het kind 2-3 jaar is: het STAN vervolgonderzoek.

 

Oorspronkelijke STAN onderzoek

In het STAN onderzoek is aangetoond dat het gebruik een STAN apparaat (een apparaat dat de hartslag van de baby controleert met een Electrocardiogram: ECG) tijdens de bevalling mogelijk zuurstoftekort van de pasgeborene kan voorkómen [1]. We weten echter nog niet of dit ook betere resultaten geeft op de langere termijn, bijvoorbeeld op 5-jarige leeftijd van de kinderen.

Het STAN vervolgonderzoek

In dit vervolgonderzoek wordt er onderzocht of op 5-jarige leeftijd van de kinderen een betere ontwikkeling van de motoriek of gedrag is bij de kinderen die tijdens de bevalling met een STAN zijn gecontroleerd, vegeleken met de kinderen die niet met een STAN zijn gecontroleerd, maar met een gewone hartslagmeter (cardiotocogram: CTG). Een deel van de in totaal 5702 moeders die aan het STAN onderzoek hebben deelgenomen krijgen vragenlijsten thuis opgestuurd die ze kunnen invullen.

 

Deelneemsters

Bent u in de periode 2006-2008 in Nederland bevallen en heeft u tijdens de bevalling deelgenomen aan de STAN-studie? Een willekeurige selectie van de totale groep zal worden gevraagd deel te nemen aan dit vervolg onderzoek. Als u bij deze selectie hoort, nemen wij contact met u op, of hebben wij dit reeds gedaan. Wij danken u van harte voor uw deelname en de resultaten van dit onderzoek zult u ter zijner tijd op deze site terugvinden.

 

Literatuur verwijzingen

[1] Westerhuis et al. Cardiotocography plus ST-analysis of the fetal electrocardiogram versus cardiotocography only for intrapartum monitoring: a Dutch randomised clinical trial. 2009. Submitted.

 


Meer informatie
STAN website


Contactinformatie over dit onderwerp
Jeroen Becker
Arts-onderzoeker STAN vervolonderzoek
UMC Utrecht
E-mail: j.h.becker@umcutrecht.nl

 

 


Gerelateerde termen
Electrocardiogram
Hartslagmeter
STAN