Onderzoek bloedarmoede in kraambed

Onderzoek naar bloedtransfusie of een afwachtend beleid bij behandeling van bloedarmoede in het kraambed: het WOMB onderzoek.

 

Hevig bloedverlies bij de bevalling

In Nederland komt heftig bloedverlies bij de bevalling van tenminste 1000 ml (Fluxus postpartum) bij 5% van de bevallingen voor. Wanneer er geen noodzaak voor bloedtransfusie is, zal dit bloedverlies leiden tot bloedarmoede bij de vrouw. Bloedarmoede heeft, ook wanneer er geen lichamelijke klachten door ontstaan, een negatief effect op de kwaliteit van leven en op vermoeidheid van de vrouwen.

 


Bestaande behandelingen

Bloedarmoede bij de kraamvrouw kan op twee manieren behandeld worden: met bloedtransfusie of met ijzer suppletie therapie (slikken van extra ijzer). Een bloedtransfusie zorgt ervoor dat de bloedarmoede meteen verminderd wordt. Met ijzertherapie zal de vrouw zelf bloedcellen aanmaken, waarbij zij geleidelijk herstelt.

 

Het WOMB onderzoek

WOMB staat voor "Well being of Obstetric patients on Minimal Blood transfusions". Er bestaan nog geen duidelijke richtlijnen voor het geven van een bloedtransfusie als de vrouw geen relevante klachten heeft. Enerzijds moet de vrouw sterk naar huis kunnen gaan, maar anderzijds is een bloedtransfusie niet geheel risicovrij en kan dit leiden tot infecties, allergische reacties en vorming van antistoffen. Deze antistoffen kunnen gevolgen hebben in een eventuele volgende zwangerschap.

 

Het WOMB onderzoek van het verloskundig consortium onderzoekt wat het beste beleid is voor deze vrouwen. Aan de studie kunnen vrouwen deelnemen die tenminste 1 liter bloedverlies hebben gehad tijdens de bevalling, en waarbij bloedarmoede is geconstateerd (een Hemoglobine waarde tussen 3,0-5,0). Er wordt geloot of zij danwel een bloedtransfusie krijgen danwel behandeld worden met ijzersuppletie. Het onderzoek loopt op dit moment in 38 ziekenhuizen in Nederland.

 

Gedurende de 6 weken na de bevalling vullen de deelneemsters 5 vragenlijsten in over kwaliteit van leven en vermoeidheid en zij komen 6 weken na de bevalling (bij de nacontrole in het ziekenhuis) voor een bloedafname. Aan de hand van de gegevens van de bevalling en de vragenlijsten kan worden bepaald welk beleid het beste is.

  

Literatuurlijst

[1] Jansen AJ, Duvekot JJ, Essink-Bot ML, Hop WC, van Rhenen DJ. Multicentre clinical study into the optimal blood transfusion policy in patients with postpartum haemorrhage: the 'Wellbeing of obstetric patients on minimal blood transfusions' (WOMB) study. Ned Tijdschr Geneeskd. 2007 Sep 29;151(39):2170-2.

[2] Jansen AJ, Duvekot JJ, Essink-Bot ML, Hop WC, van Rhenen DJ. Kwaliteit van leven in het kraambed en de rol van bloedverlies postpartum. Ned Tijdschr Obstet Gynaecol 2007;120:18-21.

 

Meer informatie

http://www.studies-obsgyn.nl/womb

Contactinformatie

drs. Babette W. Prick

Arts-onderzoeker WOMB studie

Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam

womb@studies-obsgyn.nl


Gerelateerde termen
Fluxus postpartum
Hemoglobine
Ijzer suppletie