"Balloncatheter minstens even goed als hormoongel voor inleiding van de bevalling"

Resultaten van het PROBAAT onderzoek: De bevalling inleiden gaat even goed met een ballonkatheter als met hormoongel.

 

Het PROBAAT artikel is gepubliceerd in het internationaal gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift The Lancet: Jozwiak et al., The Lancet, 2011.

 

Inleiden van de baring

De bevalling wordt ingeleid als het veiliger is voor moeder en kind om de geboorte plaats te laten vinden dan om het natuurlijke beloop van de zwangerschap af te wachten. Veel voorkomende redenen voor inleiden van de baring zijn over tijd lopen, hoge bloeddruk en langdurig gebroken vliezen. Ongeveer 20% van alle bevallingen wereldwijd wordt ingeleid. In Nederland zijn dit jaarlijks ongeveer 51.000 inleidingen. Indien de baarmoedermond nog “onrijp” is (niet week/zacht genoeg), zal begonnen worden met de inleiding door eerst de baarmoedermond week te maken, waarna mogelijk ontsluiting ontstaat en de vliezen kunnen worden gebroken.

 

Behandelingen

In Nederland worden verschillende methoden gebruikt voor het rijpen van debaarmoedermond. De meest gebruikte methode van inleiden is door middel van het vaginaal (via de vagina) inbrengen van de medicatie Prostaglandines. Dit is een medicijn dat een stof bevat die de rijping van de baarmoedermond versnelt. Een andere veelvuldig gebruikte methode is het inleiden van de baring door middel van een Ballonkatheter die in de baarmoedermond wordt ingebracht (zie plaatje). De werking van de ballonkatheter is tweeledig. Enerzijds zorgt de ballon voor het vrijkomen van natuurlijke stoffen die de rijping van de baarmoedermond versnellen, anderzijds geeft de ballon druk, waardoor er ontsluiting komt.


 


Beide methoden zijn effectief, maar voor dit onderzoek was niet precies bekend welke van de twee methoden het beste is. In de Nederlandse richtlijn [1] werd tot nu toe prostaglandines aangeraden als eerste keus, maar uit recent onderzoek lijkt de methode met de ballonkatheter mogelijk effectiever te zijn.[2] Beide methoden kennen ook nadelen: het medicijn geeft wat vaker een zgn. Weeënstorm geeft en er is onzekerheid over het risico op infectie [3] bij gebruik van de ballonkatheter. Beide methoden worden in Nederland gebruikt en de methode die de patiënten aangeboden krijgen, is afhankelijk van het lokale protocol in het ziekenhuis.

 

Resultaten uit het PROBAAT onderzoek

PROBAAT staat voor "Prostaglandin or Balloon for induction of labour at term". In het PROBAAT onderzoek is onderzocht welke van de twee bovengenoemde manieren van inleiden van de baring het beste is. Dit werd gedaan door te onderzoeken welke manier van inleiden de grootste kans geeft op een vaginale baring (een bevalling via de natuurlijke weg) en het kleinste risico op problemen tijdens of na de bevalling bij moeder en kind. In totaal deden 812 vrouwen mee aan het onderzoek.

 

De resultaten van het onderzoek lieten zien dat de bevalling inleiden even goed gaat met ballonkatheter als met hormoongel. Uiteindelijk werden in beide groepen evenveel bevallingen zonder keizersnede voltooid. Wel was de tijd tussen de start van het inleiden en de geboorte bij de ballonkathetergroep iets langer. 


Minder bijwerkingen
De ballon resulteerde minder vaak in hyperstimulatie (te veel weeën) dan de gel. Daardoor kwam de baby minder vaak in nood en hoefden minder kunstverlossingen te worden verricht. Bovendien belandden minder kinderen op de neonatologie-afdeling. Ook de moeders waren beter af: zij verloren minder bloed na de bevalling. “De ballonkatheter wordt vaak afgeraden uit angst voor infecties”, aldus gynaecoloog dr. Kitty Bloemenkamp (LUMC), die de niet-gesubsidieerde studie, verricht binnen het
Verloskundig Consortium, leidde. “Wij hebben gezien dat daar geen reden toe is: het aantal infecties was in beide groepen gelijk.” Hormoongels werden in de jaren negentig geďntroduceerd, zonder dat goed vergelijkend onderzoek verricht was. “Nu gebleken is dat de hormoongel meer bijwerkingen geeft, zou de praktijk daarop wellicht moeten worden aangepast”, vindt Bloemenkamp. De ballonkatheter is overigens goedkoper dan hormoongels.

 

Het artikel dan in het internationaal gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift The Lancet is verschenen kunt u hier bekijken: Jozwiak et al., The Lancet, 2011.

 

Literatuurlijst

[1] J. van Eijck, Nederlandse Vereniging voor Obestetrie en Gynaecologie, Inductie van de baring. 2006

[2] Pennell CE, Henderson JJ, O`Neill MJ, et al. Induction of labour in nulliparous women with an unfavourable cervix: a randomised controlled trial comparing double and single balloon catheters and PGE2 gel. BJOG. 2009 Oct;116(11):1443-52. Epub 2009 Jul 28

[3] Heinemann J, Gillen G, Sanchez-Ramos L, Kaunitz AM. Do mechanical methods of cervical ripening increase infectious morbidity? A systematic review. Am J Obstet Gynecol 2008;199(2):177-87; discussion 187-8

 

Meer informatie over dit onderwerp

http://www.studies-obsgyn.nl/probaat

 

Contactinformatie over dit onderwerp

M.Jozwiak

Arts-onderzoeker PROBAAT studie

probaat@studies-obsgyn.nl


Gerelateerde termen
Ballonkatheter
Prostaglandines
Weeënstorm