Onderzoek herhaalde miskramen

Onderzoek bij vrouwen met een tussenschot in de baarmoeder en die herhaalde miskramen hebben: het TRUST onderzoek.

 

Tussenschot in de baarmoeder en miskramen

Tussen de 3 en 5% van de vrouwen heeft een vormafwijking aan de baarmoeder. Van de vormafwijkingen komt het tussenschot in de baarmoeder ('uterus septum', zie plaatje) het vaakst voor. Het is bekend dat vrouwen met een tussenschot in de baarmoeder een grotere kans hebben om meerdere miskramen door te maken. Het is echter onduidelijk of operatief verwijderen van dit tussenschot ook de kans op een goede zwangerschap zal verhogen.


 


Standaard behandeling

Op dit moment is de standaard behandeling in Nederland om het tussenschot niet te verwijderen. Dit advies is opgenomen in de richtlijn van de gynaecologen. Maar het is niet bekend of dit ook het beste is. Daarom wordt er in Nederland onderzocht of het operatief verwijderen van dit tussenschot de kans op een doorgaande zwangerschap vergroot.

 

Het TRUST onderzoek

Van veel behandelingen is niet goed bekend of ze werkelijk helpen, zo ook het verwijderen van een tussenschot. Deze behandeling is in het verleden toegepast, zonder dat bekend is of dit nuttig is. Door hier nu onderzoek naar te doen kan er waardevolle en onmisbare informatie worden verkregen, die meehelpt om de zorg te verbeteren. Uw arts kan die informatie gebruiken om u zo goed mogelijk te behandelen.

 

Deelname aan het TRUST onderzoek

Heeft u twee of meer miskramen meegemaakt en is bij u een septum in uw baarmoeder geconstateerd door een arts? Dan komt u in aanmerking voor deelname aan het onderzoek. Als u aan het onderzoek wilt deelnemen, zal door loting bepaald worden of het tussenschot wel of niet verwijderd wordt. Vervolgens wordt geregistreerd hoe uw eerstvolgende zwangerschap is verlopen.

 

Meer informatie over dit onderwerp

Mocht u interesse hebben in dit onderzoek of meer informatie willen, dan kunt u een e-mail sturen of u kunt kijken op de website. Elke vraag van u is welkom.

Website: www.studies-obsgyn.nl/trust

 

Contactinformatie over dit onderwerp

C.R. Kowalik

Arts-onderzoeker TRUST

Academisch Medisch Centrum

trust@studies-obsgyn.nl