Onderzoek teamtraining artsen

Aanpakken van medische fouten. Onderzoek naar het effect van teamtraining van artsen en verpleging op de kwaliteit van de zorg: het TOSTI onderzoek.

 

TOSTI staat voor "Training Obstetrische Spoed Teams Interventie".

 

Training van artsen en verpleging

Artsen en verpleging krijgen meestal op individuele basis training in wat ze moeten doen in spoedeisende situaties. Maar in de praktijk krijgt een ziekenhuis-patiënt meestal zorg van een team dat bestaat uit artsen en verpleging van verschillende disciplines. Daarom zou de training eigenlijk op het gehele team moeten zijn gericht om communicatiefouten te voorkomen [1-2].

 

Samenwerken

Ook in de verloskunde moeten verschillende professionals met elkaar samenwerken: Er moeten regelmatig onder hoge tijdsdruk beslissingen worden genomen en handelingen gezamelijk worden uitgevoerd [3].

 

Het TOSTI onderzoek

In dit onderzoek van het verloskundig consortium wordt gekeken of teamtrainingen met meerdere discpiplines de kwaliteit van de zorg kan verbeteren. Hierbij worden gynaecologen, verloskundigen en verpleegkundigen uit verschillende ziekenhuizen in Nederland getraind in een medisch simulatie-centrum. In dit centrum vinden de teamtrainingen plaats in een nagebouwde verloskamer.

 

Gegevens

De gegevens over de bevallingen van de vrouwen die in deze ziekenhuizen bevallen en van hun kinderen worden verzameld gedurende een jaar nadat de ziekenhuizen de teamtraining hebben gehad.

 

Resultaten

Als blijkt dat teamtrainingen voor de verloskunde een effect hebben op het verminderen van complicaties tijdens de bevalling, dan zullen de teamtrainingen verplicht worden voor gynaecologen en verloskundigen.

 

Literatuur

[1] Leape LL,Berwick DM: Five years after To Err Is Human: what have we learned? JAMA 2005

[2] Gaba DM: Thefuture vision of simulation in health care. Qual Saf Health Care 2004

[3] Sachs BP:Effects of Teamwork Training on Adverse Outcomes and Process of Care in Laborand Delivery. Obstet Gynecol 2007

 

Meer informatie over dit onderwerp

http://www.studies-obsgyn.nl/tosti

 

Contactinformatie over dit onderwerp

Drs. J. van de Ven

Arts-onderzoeker TOSTI-studie

Máxima Medisch Centrum Eindhoven-Veldhoven

E-mail: tosti@studies-obsgyn.nl