"Inleiden even veilig als afwachten bij groeivertraging ongeboren baby"

Resultaten Digitat onderzoek: Onderzoek wijst uit dat inleiden even veilig is als afwachten bij een groeivertraagde fetus na 36 weken zwangerschap.

 

Vermoeden op groeivertraging in de zwangerschap.
7 tot 10 % van de zwangerschappen wordt gecompliceerd door een vermeende groeivertraging, waarbij het geboorte gewicht van het kind onder dat van de 10% kleinste kinderen uitkomt. Groeivertraagde kinderen lopen meer kans op een slechte start direct na de bevalling (bijvoorbeeld lagere Apgar score, lagere zuurgraad in het navelstrengbloed, opname op de kinderafdeling), maar ook op langer termijn zijn o.a. een lager Intelligentie QuotiŽnt en neurologische afwijkingen beschreven. De diagnose van groeivertraging kan erg lastig zijn. Bovendien is het nog niet duidelijk wat de zwangerschapsduur is waarbij het kind de beste start heeft, kortom of en wanneer de bevalling ingeleid zou moeten worden, of dat er misschien beter gewacht kan worden totdat de bevalling spontaan op gang komt, wanneer eenmaal de verdenking op een te klein kind is gerezen.

 


 

Behandelingen
Er bestaan twee behandelingen voor intrauteriene ('in de baarmoeder') groeivertraging: (a) inleiden van de bevalling, om verdere afbuiging van de groei en verslechtering van de conditie van het kind te voorkomen, of (b) wachten op de natuurlijke weeŽn, waarbij zowel moeder als kind goed in de gaten gehouden worden tijdens poliklinische of klinische observatie. In Nederland bestond onder artsen de aanname dat inleiding van de baring enerzijds het aantal neonatale complicaties zou kunnen verkleinen, maar anderzijds de kans op een keizersnede zou kunnen verhogen.

Het Digitat onderzoek
In het Digitat onderzoek (Disproportionate Intrauterine Growth Intervention Trial At Term) van het verloskundig consortium, waaraan 650 vrouwen uit heel Nederland hebben meegedaan, is onderzocht wat het beste is: inleiden of afwachten bij zwangere vrouwen die 36 weken of langer zwanger waren. De gegevens over zwangerschap, bevalling, en de postnatale periode van deze vrouwen en hun kind werden verzameld, en de vrouwen hebben vragenlijsten ingevuld over hun gezondheid.


Resultaten
Uit het onderzoek is gebleken dat inleiden van de bevalling bij een echografisch geschat klein kind vanaf 36 weken even veilig is als afwachten. Kinderen geboren na inleiding zijn even gezond als kinderen geboren na afwachten, gekeken naar hun Apgar score, zuurgraad in de navelstreng of opname op een intensive care afdeling. Ook het aantal keizersneden en aantal vaginale kunstverlossingen (vacuŁm-, of tangverlossing) verschilde niet tussen de verschillende behandelingen. Ook uit de vragenlijsten zijn geen verschillen gekomen tussen de twee groepen. De resultaten zijn gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift BMJ [1].

 

Literatuur verwijzingen

[1] Artikel over de resultaten van Digitat onderzoek, BMJ, december 2010.

 

Meer informatie
Digitat website

 

Contactinformatie over dit onderwerp

digitat@studies-obsgyn.nl