Onderzoek richtlijnen overmatig bloedverlies na de bevalling

Onderzoek naar de naleving van richtlijnen ‘overmatig bloedverlies na de bevalling’: het Fluxim onderzoek

 

Fluxim staat voor FLUXus  IMplementatie studie

 

Overmatig  bloedverlies (meer dan 1000 ml) na de bevalling (Fluxus postpartum)  is de grootste veroorzaker van moederziekte in Nederland [1]. In de landelijke richtlijn van de Nederlandse beroepsvereniging van gynaecologen (NVOG: Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie) en de cursus acute verloskunde voor de gynaecologen (MOET : Managing Obstetrics Emergency Trauma) staan duidelijke aanbevelingen voor het voorkomen en het handelen bij een fluxus na de bevalling [2]. Desondanks is gebleken dat het percentage fluxus in Nederland de laatste 5 jaar gestegen is van 3,8 naar 7%.[3] De vraag is hoe deze stijging, ondanks de aanwezigheid van de aanbevelingen te verklaren is en belangrijker, hoe dit te verbeteren is.

 

Fluxim onderzoek

In het Fluxim onderzoek gaan we na in hoeverre de richtlijn en MOET instructies worden nageleefd en welke factoren hierop van invloed zijn. In ongeveer 16 ziekenhuizen zal bij 400 vrouwen met een verhoogd risico op het krijgen van een fluxus, door middel van videobeelden en  de medische gegevens, bekeken worden of de richtlijn en MOET instructies nageleefd zijn. Een verhoog risico kan van te voren bekend zijn zoals een fluxus bij de vorige bevalling, maar  kan ook ontstaan tijdens de bevalling, zoals een langdurige bevalling. Omdat dit laatste van te voren niet bekend is zullen alle zwangere onder controle in de 16  ziekenhuizen, met een zwangerschapsduur meer dan 34 weken, gevraagd worden mee te doen aan de studie. Het gedeelte van de bevalling welke gefilmd gaat worden, indien er sprake is van een verhoogd risico, is het deel na de geboorte van het kind tot een uur daarna. Vrouw en kind zullen onherkenbaar in beeld worden gebracht en de beelden worden alleen beoordeeld door de onderzoekers waarna meteen vernietigd. Wij denken dat de beelden ons aanvullende informatie zal geven op het medische dossier, welke van essentieel belang zal zijn voor het onderzoek. Vrouwen met een verhoogd risico, die niet gefilmd willen worden, zal toestemming gevraagd worden om alleen de medische gegevens te bekijken.

           

Resultaten

Als uit ons onderzoek blijkt dat de richtlijnen niet optimaal worden nageleefd gaan we op basis van de interviews met de zorgverleners en patiŽnten een strategie ontwikkelen om de zorg te verbeteren.

 

Literatuurlijst

[1] Zwart et al. Severe maternal morbidity..   British Journal of Obstetrics and Gynaecology. 2008 Jun;115(7):842-50

[2] Haemorrhagia post partum richtlijn,NVOG

[3] Landelijke Verloskunde Registratie Nederland

 

Meer informatie over dit onderwerp

http://www.studies-obsgyn.nl/fluxim

 

Contact

Mallory Woiski, gynaecoloog-onderzoeker

UMC St Radboud,

Email: fluxim@studies-obsgyn.nl

 


Gerelateerde termen
Fluxus postpartum
Moederziekte