"Hoge bloeddruk in zwangerschap geeft verhoogd risico op hart- en vaatziekten"

Resultaten HyRAS: Onderzoek wijst uit dat een zwangerschap gecompliceerd door zwangerschapshypertensie (hoge bloeddruk) of preëclampsie (hoge bloeddruk met eiwit in de urine) na 36 weken zwangerschapsduur geassocieerd is met verhoogde risicofactoren voor hart- en vaatziekten 2,5 jaar na de bevalling.

 

Hoge bloeddruk in de zwangerschap en risico hart- en vaatziekten
Bij 10-15% van de zwangerschappen is er sprake van zwangerschapshypertensie (hoge bloeddruk) of preŽclampsie (hoge bloeddruk met eiwit in de urine). Meestal ontstaan deze complicaties in de zwangerschap na 36 weken zwangerschapsduur. In enkele grote onderzoeken is aangetoond dat vrouwen die een zwangerschap hebben doorgemaakt die werd gecompliceerd door zwangerschapshypertensie of preŽclampsie vůůr 34 weken zwangerschapsduur, op latere leeftijd een grotere kans hebben op hart- en vaatziekten, zoals hartinfarct en beroerte. In Nederland zijn hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak (32%) bij vrouwen. Omdat hart- en vaatziekten te voorkomen zijn en vaak afhankelijk zijn van bepaalde risicofactoren is het belangrijk vrouwen met een verhoogd risico zo vroeg mogelijk te identificeren, zodat deze vrouwen profijt hebben van een behandeling.

HyRAS onderzoek
Aan het HyRAS (Hypertension Risk Assessment Study) onderzoek van het verloskundig consortium hebben 400 vrouwen uit heel Nederland meegedaan. Er is onderzocht of vrouwen met een zwangerschap gecompliceerd door zwangerschapshypertensie of preŽclampsie na 36 weken zwangerschapsduur 2,5 jaar na de bevalling een hoger risicoprofiel hebben voor hart- en vaatziekten in vergelijking met vrouwen 2,5 jaar na een ongecompliceerde zwangerschap. Er werd bij alle vrouwen gewicht, lengte, taille en heupomvang, bloed- en urine onderzoek gedaan en alle vrouwen hebben vragenlijsten ingevuld over hun gezondheid.

Resultaten
Uit het onderzoek is gebleken dat vrouwen na een zwangerschap gecompliceerd door zwangerschapshypertensie of preŽclampsie na 36 weken zwangerschapsduur vaker 2,5 jaar na de bevalling een hoge bloeddruk hebben in vergelijking met vrouwen na een ongecompliceerde zwangerschap (32% versus 2%) en een hoger BMI (lengte/ gewicht≤). Ook hebben de vrouwen na een zwangerschapshypertensie of preŽclampsie gemiddeld een hogere bovendruk van de bloeddruk, een hogere insuline waarde in het bloed en hoger eiwit in de urine. Voor de gezondheid van de moeder is het belangrijk om vrouwen die zwangerschapshypertensie of preŽclampsie hebben gehad te screenen op risicofactoren om hart- en vaatziekten in de toekomst te voorkomen.

Adviezen
Het is belangrijk om na een zwangerschapshypertensie of preŽclampsie na de bevalling bij de (huis)arts de bloeddruk te laten controleren. Of behandeling zinvol is wordt onderzocht in een vervolgonderzoek (HYPACT).