Onderzoek niet kunnen plassen na de bevalling

Onderzoek naar de behandeling van symptomatische urineretentie na de bevalling: het Campur onderzoek

 

Wanneer een vrouw na de bevalling binnen 6 uur niet spontaan kan plassen, wordt er gesproken van Symptomatische urineretentie.

 

Symptomatische urineretentie na de bevalling is een frequent voorkomende complicatie en kan tot ernstige en langdurige complicaties leiden. Postpartum urineretentie herstelt meestal spoedig; de meeste vrouwen kunnen binnen enkele dagen weer spontaan en volledig uitplassen. Er is echter een kleine groep bij wie dit niet lukt; zij moeten soms tot enkele maanden zelf met een catheter de blaas legen. 
 

Het Campur onderzoek

In dit onderzoek vergelijken we twee standaard behandelingen voor Symptomatische urineretentie na de bevalling. Zowel het inbrengen van een verblijfscatheter als het regelmatig eenmalig legen van de blaas (intermitterend catheteriseren) maken wereldwijd deel uit van de standard zorg.

 

Meer informatie

www.studies-obsgyn.nl/campur

 

Contactinformatie over dit onderwerp

Drs. F.E.M. Mulder, arts
AMC Amsterdam
pager 59533 (AMC: 020-5669111)

email: campur@studies-obsgyn.nl


Literatuurlijst
[1]  Yip SK, Brieger G, Hin LY, Chung T. Urinary retention in the post-partum period. The relationship between obstetric factors and the post-partum post-void residual bladder volume. Acta Obstet Gynecol Scand 1997; 76(7):667-672.
[2]  Saultz JW, Toffler WL, Shackles JY. Postpartum urinary retention. J Am Board Fam Pract 1991; 4(5):341-344.
[3]  Carley ME, Carley JM, Vasdev G, Lesnick TG, Webb MJ, Ramin KD et al. Factors that are associated with clinically overt postpartum urinary retention after vaginal delivery. Am J Obstet Gynecol 2002; 187(2):430-433.
[4]  Glavind K, Bjork J. Incidence and treatment of urinary retention postpartum. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2003; 14(2):119-121.


Gerelateerde termen
Symptomatische urineretentie