Onderzoek om vroegtijdige weeën te remmen

Onderzoek naar het optimale medicijn om vroegtijdige weeën te remmen: het APOSTEL III onderzoek.

Nifedipine en atosiban even goede optie als weeŽnremming bij dreigende vroeggeboorte.

In geval van dreigende vroeggeboorte onder de 34 weken zwangerschapsduur leidt het remmen van weeŽn met nifedipine en atosiban tot gelijke neonatale uitkomsten. Dit concluderen de onderzoekers van de APOSTEL III studie in de Lancet (http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)00548-1/abstract).

Inleiding

Vroeggeboorte is de belangrijkste oorzaak voor perinatale sterfte en problemen in het begin van het leven van kinderen. Als vrouwen voor 34 weken zwangerschapsduur dreigen te bevallen wordt geprobeerd de weeŽn te remmen om de zogenaamde corticosteroÔden in te laten werken (om de longrijpheid van het kind te versnellen). In Nederland wordt dit momenteel voornamelijk gedaan met twee soorten medicijnen: nifedipine en atosiban. Echter, een groot onderzoek om te vergelijken welke van de twee middelen nou beter is, was nog niet uitgevoerd. Om deze reden is de APOSTEL III studie bedacht. In deze studie is bij 510 vrouwen gekeken bij welke van de twee middelen de uitkomsten van de kinderen het beste was.

Resultaten
De primaire uitkomstmaat van de APOSTEL III studie was een samengestelde uitkomst: perinatale sterfte en ernstige problemen zoals: hersenbloedingen, infectie, longproblemen en darmproblemen. Het voorkomen van deze samengestelde uitkomst bleek gelijk tussen nifedipine en atosiban (respectievelijk 14% en 15%). Ook de duur van het verlengen van de zwangerschap was gelijk tussen de groepen (respectievelijk 7 dagen en 4 dagen).

Interpretatie en toekomst
Nifedipine en atosiban lijken even effectief en veilig in gebruik bij vrouwen met een dreigende vroeggeboorte. Echter, het effect van het gebruik van weeŽnremmers in het algemeen blijft omstreden. Er is namelijk nog nooit in een groot onderzoek onderzocht of deze medicijnen nu echt een verbeterend effect hebben op de uitkomsten van de kinderen, wat natuurlijk het belangrijkste doel is van de weeŽn remming.

Meer informatie over dit onderwerp

http://www.studies-obsgyn.nl/apostel3

Contactinformatie
Tobias Nijman
Arts-onderzoeker APOSTEL III studie
t.a.j.nijman@umcutrecht.nl
Vroeggeboorte
Een normale zwangerschap duurt ongeveer 40 weken. Ongeveer 8% van de kinderen wordt geboren voor 37 weken, er is dan sprake van een Vroeggeboorte. [1]  Als vrouwen een vroeggeboorte krijgen, begint dat vaak met vroegtijdige weeŽn. Als er dan ook veranderingen zijn van de baarmoedermond spreken we van een 'dreigende vroeggeboorte'.

Normale behandeling
Momenteel worden vrouwen met een dreigende vroeggeboorte voor 32 weken zwangerschapsduur overgeplaatst naar een perinatologisch centrum. Deze vrouwen worden behandeld met corticosteroÔden (om de longrijpheid van het kind te versnellen) en weeŽnremmers voor een periode van 48 uur (om de bevalling uit te stellen). Er zijn in Nederland twee typen weeŽnremmers voorhanden: calciumkanaal blokkers (Nifedipine) [2] en oxytocine receptorantagonisten (Atosiban) [3]. Er is op dit moment onduidelijkheid over welk medicijn de beste uitkomst geeft.

APOSTEL III onderzoek
In het APOSTEL III onderzoek wordt gekeken welk medicijn de beste uitkomst geeft. Alle vrouwen met een hoog risico op vroeggeboorte die in een van de participerende perinatologische centra binnenkomen, zal worden gevraagd mee te doen aan deze studie, waarbij de patiŽnt het ene, danwel het andere medicijn krijgt voor een periode van 48 uur.

Literatuurlijst
(Met evt. link; houd de verwijzingen zo kort mogelijk, bijv:
[1] Stichting Perinatale Registratie Nederland. Perinatale Zorg in Nederland 2007. Utrecht: Stichting Perinatale Registratie Nederland, 2009.
[2] King JF et al. Calcium channel blockers for inhibiting preterm labour. Cochrane Database Syst Rev. 2003;(1):CD002255.
10.[3] Papatsonis et al. Oxytocin receptor antagonists for inhibiting preterm labour. Cochrane Database Syst Rev 2005;3:CD004452.

Contactinformatie over dit onderwerp
Dr. M.A. Oudijk, gynaecoloog
UMCU


Gerelateerde termen
Baarmoedermond
Vroeggeboorte