Onderzoek naar de juiste FSH stimulatiedosis tijdens een IVF- of ICSI-behandeling

Doelmatigheid van geïndividualiseerd aanpassen van de FSH stimulatiedosis bij de IVF behandeling: een vergelijkend onderzoek, de OPTIMIST trial.

Conclusie

Er wordt gedacht dat het aanpassen van de hormoondosering op de eierstokreserve ertoe leidt dat het aantal vrouwen met een normale eierstok respons toeneemt en daarmee ook de zwangerschapscijfers zullen stijgen. De OPTIMIST studie toont aan dat een standaard dosis van 150 IE/dag een geschikte hormoondosering is voor vrouwen met een regelmatige menstruatiecyclus die hun eerste IVF/ICSI behandeling starten. Een standaard dosering leidt namelijk tot vergelijkbare zwangerschapsresultaten en is goedkoper dan een geÔndividualiseerde dosering. Verder onderzoek moet toegespitst worden op vrouwen met een te verwachte overmatige eierstok respons, omdat een behandeling afgestemd op eierstokreserve mogelijk voordelen biedt met betrekking tot de veiligheid.

IVF/ICSI behandeling
Tijdens een IVF/ICSI-behandeling wordt de groei en rijping van meerdere follikels (eiblaasjes) gelijktijdig bewerkstelligd door stimulatie van de eierstokken met een follikel stimulerend hormoon (FSH). Het aantal follikels dat zal groeien, kan behoorlijk variŽren en het aantal eicellen dat bij de punctie wordt verkregen eveneens. In een ideale situatie is een aantal van ongeveer 8 (7-10) eicellen genoeg om een optimale kans op succes te garanderen na de terugplaatsing van het embryo of de embryoís. Zeer vaak is het aantal follikels echter (veel) lager of (veel) hoger dan dit aantal. Om in elk individueel geval een optimaal aantal eicellen te verkrijgen, wordt geregeld gevarieerd met de FSH-dosis. Elk centrum of elke arts doet dat naar eigen ervaring en inzichten, vaak zonder wetenschappelijke onderbouwing. Dat leidt ertoe dat we niet weten of dat eigenlijk wel de juiste wijze is om voor elk individu de optimale aanpak te garanderen.

Voor wie is dit onderzoek?
Vrouwen die voor het eerst een IVF- of ICSI-behandeling zullen ondergaan.

Wanneer komt u in aanmerking voor dit onderzoek?
Vrouwen die een eerste IVF/ICSI-behandeling zullen ondergaan komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor dit onderzoek:

  • Duur van de cyclus 25-35 dagen
  • Normale vaginale echo
  • Geen contra-indicatie voor IVF/ICSI of zwangerschap
  • Geen eiceldonatie
  • Geen polycysteus ovarium syndroom (PCOS)


Wat houdt het onderzoek in?
In de OPTIMIST trial wordt de keuze voor de juiste FSH-dosis onderzocht op basis van een ovarium (eierstok) response test (ORT). Deze ORT bestaat uit het maken van een echo tijdens de menstruatie zodat het aantal kleine, in aanleg aanwezig zijnde eiblaasjes kan worden gemeten. In dit onderzoek zal afhankelijk van de uitslag van de ORT door middel van loting bepaald worden met welke dosering u behandeld wordt.

Meer informatie over dit onderzoek
Mocht u interesse hebben in dit onderzoek of meer informatie willen, dan kunt u een e-mail sturen of u kunt kijken op de website. Elke vraag van u is welkom.
Website OPTIMIST studie: www.studies-obsgyn.nl/optimist .

Prof. dr. F. Broekmans
Dr. H.L. Torrance
Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
H.Torrance@umcutrecht.nl

PatiŽntenverenigingen:
www.freya.nl


Gerelateerde termen
In vitro fertilisatie (IVF)