Onderzoek naar kleine afwijkingen in de baarmoeder voorafgaande aan een IVF- of ICSI-behandeling

Vergelijkend onderzoek naar het effect van het detecteren en behandelen van kleine, onverwachte afwijkingen in de baarmoederholte met behulp van een kijkonderzoek in de baarmoeder (hysteroscopie) voordat IVF/ICSI wordt gestart. De inSIGHT trial.


Verhoogd het routinematig uitvoeren van hysteroscopie de kans op zwangerschap bij vrouwen met verminderde vruchtbaarheid?


Eind april 2016 zijn de resultaten van de inSIGHT-trial verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. In de inSIGHT-trial werd de invloed van het routinematig uitvoeren van hysteroscopie ter verbetering van zwangerschapskansen na In-Vitro-Fertilisatie (IVF) behandelingen onderzocht.

Hysteroscopie is een kijkonderzoek waarbij afwijkingen in de baarmoederholte worden opgespoord. Bij 13% van de vrouwen met een normale echo voorafgaand aan een IVF behandeling worden alsnog kleine afwijkingen in de baarmoederholte gevonden bij hysteroscopie. Het was echter onduidelijk of het opsporen en behandelen van deze afwijkingen door middel van hysteroscopie de kans op een levendgeborene bij IVF vergroot. 

In het onderzoek dat werd uitgevoerd in samenwerking met het Research Consortium Voortplantingsgeneeskunde van de NVOG  werd hysteroscopie, met directe behandeling van een gevonden afwijking, voorafgaand aan de start van een IVF behandeling vergeleken met een directe start van de IVF behandeling zonder hysteroscopie. De primaire uitkomstmaat was het aantal levendgeborenen na 18 maanden follow-up.

In totaal werden er 750 patiŽnten geÔncludeerd in de studie, van wie 373 vrouwen een hysteroscopie ondergingen en 377 vrouwen direct met de IVF behandeling startten. Het aantal levendgeborenen in de hysteroscopiegroep bleek niet verhoogd te zijn in vergelijking met de groep die direct met IVF startte.

Uit de inSIGHT-trial blijkt dat het routinematig uitvoeren van hysteroscopie niet zinvol is voorafgaand aan een IVF behandeling omdat het opsporen en vervolgens behandelen van kleine afwijkingen niet resulteert in een toename in aantal levendgeborenen na IVF. Er kan daarom gesteld worden dat hysteroscopie niet meer uitgevoerd dient te worden in vrouwen met een normale echo die gepland staan voor een IVF behandeling.Eerder onderzoek

In de afgelopen jaren is gebleken dat er bij vrouwen, bij wie tijdens vaginale echo geen verdenking bestond op een afwijking in de baarmoederholte, toch door middel van aanvullend onderzoek in 11 tot 40% van de gevallen een kleine afwijking werd gevonden. Het zou kunnen zijn dat behandeling van deze kleine afwijkingen de slagingskans van een IVF/ICSI behandeling positief beÔnvloedt.

Voor wie is dit onderzoek?
Vrouwen die voor het eerst een IVF- of ICSI-behandeling zullen ondergaan.

Wanneer komt u in aanmerking voor dit onderzoek?
Vrouwen die een eerste IVF/ICSI-behandeling zullen ondergaan komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor dit onderzoek:

  • Normale vaginale echo
  • Aanwezigheid van twee eierstokken
  • Geen herhaalde miskraam
  • Geen eerdere hysteroscopische behandeling
  • Geen tussentijds vaginaal bloedverlies

Wat houdt het onderzoek in?
In dit onderzoek zullen patiŽnten door middel van loting verdeeld worden in twee groepen:

  • Groep 1 krijgt de standaardbehandeling en zal direct worden voorbereid voor een IVF/ICSI-behandeling
  • Groep 2 zal voorafgaande aan de IVF/ICSI-behandeling aanvullend onderzoek (hysteroscopie = kijkonderzoek in de baarmoeder) ondergaan met verwijderen van eventueel gevonden afwijkingen. Wij hopen hierdoor de effectiviteit van de IVF/ICSI behandeling te vergroten.

Meer informatie over dit onderzoek
Mocht u interesse hebben in dit onderzoek of meer informatie willen, dan kunt u een e-mail sturen of u kunt kijken op de website. Elke vraag van u is welkom.
Website inSIGHT trial: www.studies-obsgyn.nl-insight .

Prof. dr. F. Broekmans
Dr. H.L. Torrance
Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
H.Torrance@umcutrecht.nl


PatiŽntenverenigingen:
www.freya.nl

 


Gerelateerde termen
In vitro fertilisatie (IVF)