Over Wat verwacht u?

Deze website is ontwikkeld door medewerkers van het Verloskundig Consortium. Dit is een niet-commerciele organisatie. Voor de opzet van deze website is een startsubsidie ontvangen van Fonds Nuts/Ohra.